Main content

Sommige gebruikers hebben hulp nodig bij het gebruik van de DigiD app. Die gaan daarvoor bijvoorbeeld naar de plaatselijke bibliotheek. Met behulp van de demo van de DigiD app in demomodus, kunnen hulpaanbieders verschillende processen van de app laten zien. Zonder dat zij daarbij hun eigen DigiD-account hoeven te gebruiken. Dit is niet alleen veiliger voor de hulpaanbieder, maar maakt het ook makkelijker om iemand uitleg te geven over de app.

Deze handleiding legt uit hoe de demomodus in de DigiD app werkt. Deze is bedoeld voor diegene die uitleg geeft over de DigiD app. Niet voor diegene die hulp nodig heeft.

Versiegegevens

Publicatiedatum: januari 2024

1. Algemeen: starten met de demo

Download en activeer de DigiD app

Download de DigiD app via de Apple App Store of Google Play Store. Dit is geen speciale demo app, maar de ‘gewone’ DigiD app die voor iedereen beschikbaar is. Het verschil is dat u gebruik gaat maken van de demomodus.

Zorg ervoor dat u de DigiD- app nog niet heeft geactiveerd. Open de app en tik vijf keer op het DigiD-logo bovenaan het startscherm. U wordt vervolgens gevraagd of u de demomodus van de app wilt activeren en of u de app opnieuw wilt starten. Tik op ‘Ja’ en open de app opnieuw. Hierna  ziet u een blauwe balk bovenaan het startscherm met de tekst ‘Demo-Mode’. Dit geeft aan dat de demomodus van de app is gestart.

Als u de app al heeft gedownload en geactiveerd met uw eigen DigiD, of met een ander demo-account dan dat u nodig heeft, dan moet u de DigiD app eerst deactiveren via ‘Instellingen’. Ga hiervoor naar het menu linksboven in de app. 

Demoprocessen

U kunt in de demo de volgende processen doorlopen:

 1. De DigiD app activeren:
  • DigiD app activeren via sms-controle
  • DigiD app activeren via ID-check
  • DigiD app activeren via een brief
 2. Inloggen met de DigiD app:
  • Inloggen op hetzelfde (mobiele) apparaat
  • Inloggen op een ander apparaat
  • Inloggen met de DigiD app op een andere app
  • Het menu gebruiken (bijvoorbeeld om een e-mailadres te wijzigen of ID-check toe te voegen)

U kunt via de blauwe balk in de demomodus van de app aangeven welk proces u wilt doorlopen. Hoe u dit precies doet, leest u verderop.

2. DigiD app activeren

Om in te kunnen loggen met de DigiD app, moet een gebruiker deze eerst activeren. Dit kan via een eenmalige controle van een identiteitsbewijs (ID-check); met een sms-code of met een gebruikersnaam en wachtwoord via een brief.

Gebruik bij voorkeur activeren met ID-check

Steeds meer organisaties vereisen dat een gebruiker de ID-check toevoegt aan de DigiD app. Door de gebruiker te helpen bij het activeren van de DigiD app met de IDcheck, bereidt u hem alvast hierop voor. De app zal hem dan niet meer op een later moment vragen om de ID-check te doen, wanneer dat ergens vereist wordt tijdens het inloggen. Als de ID-check niet lukt of de gebruiker wil geen ID-check doen, dan kunt u laten zien hoe iemand de DigiD app op een andere manier kan activeren.

Hoe andere manieren van activeren tonen

Niet alle mobiele apparaten hebben een NFC-lezer. Met name tablets van Apple (iPads) en oudere toestellen beschikken hier meestal niet over. U kunt dan niet de ID-check uitvoeren met de app. Wanneer een telefoon of tablet wel een NFC-lezer heeft, dan zal de DigiD app altijd in eerste instantie de gebruiker de app laten activeren met een IDcheck. Als u een demo wilt tonen waarin het lijkt alsof de telefoon geen NFC-lezer heeft, dan kunt u dit van tevoren instellen. Dan wordt de stap van ID-check helemaal niet getoond en dan activeert u de app zogenaamd met een sms-code of met een brief. U kunt zelf instellen welke manier u wilt laten zien. Hoe u dat doet, leest u verderop. 

Let op: als u de app in demomodus heeft geactiveerd, dan kunt u niet zomaar een andere manier van activeren laten zien. U moet dan eerst de app zogenaamd deactiveren:

 1. Tik op het menu linksboven in de app 
 2. Tik op ‘Instellingen’
 3. Tik op ‘App opnieuw activeren’.
 4. Tik op ‘Ja’. 

Kies demoproces dat past bij telefoon en DigiD-account van hulpvrager

Als activeren met de ID-check niet lukt bij de hulpvrager, dan kan diegene de app ook activeren met een sms-code of via een brief. Om de DigiD app te activeren met sms-code is het van belang dat hij wel een telefoonnummer aan zijn DigiD-account heeft toegevoegd. Als zijn telefoonnummer niet bekend is bij DigiD, dan kan hij de app alleen nog activeren via een brief. Het is dus belangrijk dat u weet welke situatie van toepassing is op de gebruiker, voordat u een demoproces ingaat.

Activeren met ID-check

 1. Open de app. Zorg ervoor dat deze in de demomodus staat.
 2. Tik op de blauwe balk ‘Demo-Mode’ en tik op tabblad ‘Account’. 
 3. Tik op Activatiemethode en kies voor:
  • Wachtwoord
 4. Zet de volgende schuifbalkjes aan onder het tabblad Account:
  • Heeft berichten
  • Emailadres bevestigd
  • EIDAS succes
  • Has Nfc
 5. Zet het volgende schuifbalkje uit:
  • Emailadres bekend?
 6. Sluit de app en open deze opnieuw.
 7. Volg de stappen in de app om het demoproces Activeren met ID-check te doorlopen. Gebruik daarbij de gegevens uit onderstaande tabel.
Demoproces Gebruikersnaam Wachtwoord Emailadres

Emailcontrolecode

Activeren met ID-check demo 12345 Zelf te kiezen E23456789

Let op: de pincode kunt u altijd zelf willekeurig kiezen. Daarnaast maakt het voor de demomodus ook niet uit welk type ID-bewijs u gebruikt bij de ID-check.

Activeren via sms-controle

 1. Open de app. Zorg ervoor dat deze in de demomodus staat.
 2. Tik op de blauwe balk ‘Demo-Mode’ en tik op tabblad ‘Account’.
 3. Tik op Activatiemethode en kies voor:
  • SMS
 4. Zet de volgende schuifbalkjes aan onder het tabblad Account:
  • Heeft berichten
  • Emailadres bevestigd
  • EIDAS succes
 5. Zet het volgende schuifbalkje uit:
  • Emailadres bekend?
 6. Controleer of de gebruiker wel of niet een NFC-lezer heeft:
  • Heeft de gebruiker op zijn telefoon een NFC-lezer? Of is dat onbekend? Zet dan bij het schuifbalkje ‘Has Nfc’ aan. Wanneer u tijdens het demoproces bij de stap ID-check bent, tik dan op ‘Overslaan’. Dan gaat u naar activeren via sms-controle.
  • Heeft de gebruiker geen NFC-lezer? Zet dan bij instellingen het schuifbalkje ‘Has Nfc’ uit. Dan wordt de stap om de ID-check te doen automatisch overgeslagen tijdens het demoproces.
 7. Sluit de app en open deze opnieuw. 
 8. Volg de stappen in de app om het demoproces activeren via sms-controle te doorlopen. Gebruik daarbij de gegevens uit onderstaande tabel.
Demoproces Gebruikersnaam Wachtwoord Emailadres

Emailcontrolecode

SMS-code
Activeren via sms-controle  demo 12345 Zelf te kiezen E23456789 123456

Let op: de pincode kunt u altijd zelf willekeurig kiezen.

Activeren via een brief

 1. Open de app. Zorg ervoor dat deze in de demomodus staat.
 2. Tik op de blauwe balk ‘Demo-Mode’ en tik op tabblad ‘Account’. 
 3. Tik op Activatiemethode en kies voor:
  • Wachtwoord
 4. Zet de volgende schuifbalkjes aan onder het tabblad Account:
  • Heeft berichten
  • Emailadres bevestigd
  • EIDAS succes
 5. Zet het volgende schuifbalkje uit:
  • Emailadres bekend?
  • 2FA
  • Has NFC
 6. Sluit de app en open deze opnieuw. 
 7. Volg de stappen in de app om het demoproces activeren via brief te doorlopen. Gebruik daarbij de gegevens uit onderstaande tabel.
Demoproces Gebruikersnaam Wachtwoord Emailadres

Emailcontrolecode

Activatiecode
Activeren via brief demo 12345 Zelf te kiezen E23456789 A123456

Let op: de pincode kunt u altijd zelf willekeurig kiezen.

Wilt u ook laten zien hoe iemand de app activeert met behulp van de brief? Sluit dan de app nadat u zogenaamd de brief heeft aangevraagd tijdens het demoproces. Open hierna de app opnieuw en volg de stappen. 

Hulp nodig?

Bekijk dan een instructievideo waarin wordt uitgelegd hoe u de DigiD app activeert.

3. Inloggen met de DigiD app

Voordat u in demomodus kunt laten zien hoe iemand moet inloggen, moet u net als in het echt eerst de app activeren. Gebruik hiervoor de gegevens uit de tabellen hierboven onder DigiD app activeren. U kunt op verschillende manieren inloggen met de app.  Let op: de app in demomodus leidt u niet terug naar de website waar u wilt inloggen. Dit is in het echt wel het geval.

Inloggen op hetzelfde (mobiele) apparaat

 1. Open de website waar u wilt inloggen in een browser
 2. Kies voor 'Inloggen met DigiD app’
 3. Kies voor  ‘Met de DigiD app’ 
 4. Kies voor ‘Op dit apparaat’
 5. De (in demomodus geactiveerde) DigiD app opent nu vanzelf
 6. Voer de pincode in op de DigiD app
 7. Bevestig inloggen bij 'DigiD Demo' in de app
 8. App geeft aan het dat inloggen is gelukt.

Inloggen op een ander apparaat

 1. Open de website waar u wilt inloggen in een browser op bijvoorbeeld uw desktopcomputer of tablet.
 2. Kies voor 'Inloggen met DigiD app’
 3. Kies voor  ‘Met de DigiD app’ 
 4. Kies voor ’Op een ander mobiel apparaat’. (Dit hoeft u alleen te doen als u op een mobiel apparaat wilt inloggen zoals een tablet). 
 5. Open de DigiD app (geactiveerd in demomodus) 
 6. Voer de pincode in op de DigiD app (demomodus)
 7. Tik op ‘Koppelcode’ 
 8. Voer de koppelcode uit de app in op de website.de QR-code met uw mobiel.
 9. Bevestig inloggen bij 'DigiD Demo' in de app.
 10. App geeft aan het dat inloggen is gelukt.

Inloggen op een andere app met de DigiD app

U kunt ook inloggen op een andere app met de DigiD app. Bijvoorbeeld de Berichtenbox app van MijnOverheid. De app moet op hetzelfde apparaat staan als de DigiD app (in demomodus)

 1. Open eerst de app van de organisatie waar u wilt inloggen.
 2. Tik op ‘Inloggen met de DigiD app’.
 3. De DigiD app (in demomodus)_opent automatisch op uw apparaat.
 4. Bevestig inloggen bij 'DigiD Demo' in de DigiD (demomodus) app
 5. Voer uw pincode in op de DigiD demo app
 6. U komt terug in de app van de organisatie waar u wilt inloggen.

De app van de organisatie waar u wilt inloggen herkent dat er is ingelogd met een demo-account. Om de verbinding tussen beide apps te testen, is ook een demo-versie nodig van de app van de organisatie waarbij u zogenaamd wilt inloggen met de DigiD app.

Hulp nodig?

Bekijk dan de instructievideo Inloggen met de DigiD app.

4. Menu gebruiken

Voordat u in de demo kunt laten zien hoe iemand het menu van de DigiD app kan gebruiken, moet u net als in het echt eerst de app activeren. Gebruik hiervoor de gegevens uit de tabellen hierboven onder DigiD app activeren.

ID-check toevoegen aan de DigiD app

 1. Zorg ervoor dat u de app in demomodus heeft geactiveerd via sms-controle of via een brief.
 2. Zet de NFC-lezer op uw telefoon aan (NFC staat standaard aan op iPhones). 
 3. Open de DigiD app in demomodus en voer uw pincode in.
 4. Tik op de blauwe balk ‘Demo-Mode’ en tik op tabblad ‘Account’.
 5. Zet het schuifbalkje ‘Has NFC’ aan.
 6. Tik op het menu linksboven in de app.
 7. Tik op ‘ID-check’.
 8. Volg de stappen in de app.

Let op: het maakt het voor de demo niet uit welk type ID-bewijs u gebruikt bij de ID-check.

Berichten inzien

 1. Open de DigiD app (geactiveerde app in demomodus) en voer uw pincode in.
 2. Tik op het menu linksboven in de app.
 3. Tik op ‘Berichten’.

E-mailadres wijzigen

 1. Open de DigiD app (geactiveerde app in demomodus) en voer uw pincode in.
 2. Tik op het menu linksboven in de app.
 3. Tik op ‘Mijn DigiD’.
 4. Tik op ‘E-mailadres’.
 5. Volg de stappen en voer bij e-mail controlecode in: E23456789.

Let op: als de hulpvrager nog geen e-mailadres aan zijn of haar DigiD-account heeft toegevoegd, dan kan hij dat via de stappen hierboven alsnog doen.

Pincode wijzigen

 1. Open de DigiD app (geactiveerde app in demomodus) en voer uw pincode in.
 2. Tik op het menu linksboven in de app.
 3. Tik op ‘Mijn DigiD’.
 4. Tik op ‘Pincode wijzigen’.
 5. Tik op ‘Volgende Pincode’ invoeren.
 6. Voer uw huidige pincode in.
 7. Kies een nieuwe pincode.
 8. Herhaal de nieuwe pincode.

Taal wijzigen

 1. Open de DigiD app (geactiveerde app in demomodus) en voer uw pincode in.
 2. Tik op het menu linksboven in de app.
 3. Tik op Instellingen.
 4. Tik op Taal.
 5. Kies de gewenste taal.

Donkere modus wijzigen

 1. Open de DigiD app (geactiveerde app in demomodus) en voer uw pincode in.
 2. Tik op het menu linksboven in de app.
 3. Tik op Instellingen.
 4. Tik op Donkere modus.
 5. Kies de gewenste weergave van de app.

Naar Mijn DigiD gaan

 1. Open de DigiD app (geactiveerde app in demomodus) en voer uw pincode in.
 2. Tik op het menu linksboven in de app.
 3. Tik op Mijn DigiD.
 4. Tik op Naar Mijn DigiD.
 5. Tik op Inloggen.

Gebruiksgeschiedenis bekijken

 1. Open de DigiD app (geactiveerde app in demomodus) en voer uw pincode in.
 2. Tik op het menu linksboven in de app.
 3. Tik op Mijn DigiD.
 4. Tik op Gebruiksgeschiedenis.