• Huidige Aansluitgegevens
  • Organisatiegegevens
  • Algemeen contactpersoon
  • Technisch contactpersoon
  • Financieel contact en Crediteurenadministratie
  • Contactpersoon communicatie
  • Voorwaarden
  • Voorbeeldweergave
Mijn organisatie is een
Wat is de reden van de aanvraag?
  Bij een overstap naar een eigen aansluiting moet u zelf de technische connectie via de Digikoppeling inrichten. Eventueel met een ICT-leverancier.
Welk type aansluiting wilt u?
Verbinding
ip-adres
Intermediair
Wilt u DigiD Machtigen gebruiken voor de Berichtenbox?
Wat wijzigt er aan uw aansluiting?
Prognose
Deze datum mag niet later zijn dan 6 maanden vanaf nu.

Prognose

Digikoppeling-adapter-ICT-leverancier
Gaat u de Digikoppeling-adapter van een ICT-leverancier gebruiken?
Wat wijzigt er aan uw aansluiting?