Main content

Via het Federatief Berichten Stelsel (FBS) wordt het versturen van berichten aan burgers en ondernemers eenvoudiger & efficiënter. Het Federatief Berichten Stelsel is straks te gebruiken door alle huidige klanten van MijnOverheid/Berichtenbox én organisaties die op dit moment de stap naar MijnOverheid/-Berichtenbox nog niet hebben genomen.

FBS is een stelsel waarbij gebruik wordt gemaakt van een aantal generieke services, eigen berichtenmagazijnen van de aangesloten organisaties en één centrale voorziening, de Berichtenbox voor Burgers en Ondernemers (BBO).

Het initiatief voor deze nieuwe opzet komt van dienstaanbieders zelf. Logius realiseert samen met hen deze innovatie. De overgang naar het nieuwe federatieve stelsel gebeurt terwijl de winkel gewoon openblijft: de continuïteit van dienstverlening aan burgers en ondernemers staat bovenaan.

De voordelen op een rijtje

  1. Toekomstvast: past in de overheidsdoelstelling van papier naar digitaal
  2. Efficiënt: één bericht op één plek, geen dubbele opslag
  3. Keuzemogelijkheid voor burgers: zij kiezen het communicatiekanaal voor hun berichten
  4. Herbruikbaarheid: de generieke services, gebouwd volgens de nieuwste microservice technologieën, zijn breder inzetbaar binnen de overheid en op termijn ook daarbuiten.

Ontwikkelingen

FBS vervangt ook het huidige GLOBE, het oude bericht magazijn van MijnOverheid/Berichtenbox. De overgang naar BBO is noodzakelijk door aflopende contracten met de huidige leverancier. In de toekomst staan berichten in uw eigen magazijn òf het nieuwe gedeelde centraal berichtenmagazijn (BBO) van Logius. Zo is geen sprake meer van dubbele opslag van berichten.

Met FBS kan een burger of ondernemer zelf aangeven hoe hij door de overheid wil worden benaderd. Daarbij is FBS 'ID-neutraal', wat wil zeggen dat het stelsel op de toekomst is voorbereid: zowel berichten op basis van BSN, RSIN, KVK-nummer of andere nieuwe nummers kunnen worden verwerkt.

Samenwerking

De markt heeft het belang van deze technologische verandering en de implementatie van dit programma aangeven. De zogenaamde sponsorgroep met vertegenwoordigers van onze partners op strategisch niveau is opgericht om de veranderingen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij hun wensen en behoeften.

De vergaderingen worden voorbereid door het Tactisch Overleg met personen uit diezelfde organisaties. In de breed samengestelde Expertgroep komen technische onderwerpen aan de orde.

Het is een stelsel dat bestaat uit componenten die centraal worden ingericht en beheerd én componenten die decentraal worden ingericht en beheerd. De notificatieservice bijvoorbeeld is een centrale component. Een berichtenmagazijn is een decentrale component.