Main content

Hoe is het nu?

Als een dienstaanbieder een formeel bericht wil verzenden naar een burger, kan dat nu via MijnOverheid/Berichtenbox. Hiervoor slaat Logius een kopie van dat bericht op. Deze dienstverlening van Logius wordt als duur ervaren, waardoor gebruik van MijnOverheid/Berichtenbox zich niet verder uitbreidt.

Hoe gaat het straks?

Aangesloten organisaties verzenden niet langer berichten via de MijnOverheid/Berichtenbox, maar maken hun eigen archief toegankelijk voor de burger. Als er een nieuw bericht is attenderen zij de burger daarover door het bericht aan te melden in het stelsel.

Het bericht wordt dan opgenomen in de berichtenlijst en de burger (of ondernemer) krijgt via de notificatie service een melding (op een zelf gekozen communicatiekanaal) dat er bericht  is. De burger krijgt via FBS direct toegang tot het bericht in het archief van de dienstaanbieder. Als dienstaanbieders hun archief niet kunnen of willen openstellen is er een nieuw gedeeld centraal berichtenmagazijn (BBO) van Logius waar ze gebruik van kunnen maken.

FBS is opgebouwd uit diverse componenten

  • Interactielaag: De manier waarop er met de burger/ondernemer gecommuniceerd wordt.
  • Generieke Services: De kern van FBS wordt gevormd door een aantal generieke services. Deze bieden de benodigde functionaliteiten voor berichtenverkeer. U kunt gebruikmaken van 1 of meerdere services.
  • Berichtenmagazijnen: Deze zijn van de aangesloten organisatie of de centrale BBO.
  • Afsprakenstelsel: Een set aan afspraken hoe we met elkaar samenwerken in dit stelsel.

Afbeelding - opbouw FBS

Illustratie opbouw FBS, een stippellijn geeft een stelstelcomponent aan, een doorgetrokken lijn is een afspraak en/of ketenafspraak

Toelichting Services

  • De Berichtenlijst Service maakt een lijst van alle berichten die aan burgers en ondernemers zijn verzonden. De ontvanger heeft via de berichtenlijst toegang tot het bericht in het magazijn waar de verzender het heeft geplaatst.
  • De Notificatie Service zorgt voor de verzending van notificaties per e-mail, sms, app, etc. direct aan burgers en onder- nemers. De verzender van de boodschap bepaalt de inhoud en de opmaak van de notificatie.
  • De Notificatieprofiel Service geeft de mogelijkheid voor burgers en ondernemers om op één plek aan te geven hoe ze genotificeerd willen worden: via e-mail, sms, app, etc., of helemaal niet.
  • Met de Digitale Bereikbaarheid Service kunnen burgers en ondernemers op één plek aangeven akkoord te zijn met het exclusief ontvangen van digitale berichten via FBS.