Main content

Het Standaard Platform zorgt ervoor dat u alles bij de hand heeft voor het ontwikkelen en beheren van uw applicaties. Benieuwd naar de diensten die voor u klaarstaan? In dit overzicht lichten we een aantal veelgebruikte uit.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 8 maart 2022

Versie: 1.0

CI/CD

Harbor

Een register om uw gebouwde applicaties als image op te slaan.

Nexus

Om uw (Java) software onderdelen op te slaan en te verwerken in build-pipelines.


 

OTAP

OpenShift

Een handig dashboard voor het dagelijks beheer van een draaiend containerlandschap.

Kubectl

Een command prompt voor het dagelijks beheer van een containerlandschap.


 

Opslag

Velero

Om back-ups te maken (naar een ander datacenter)

.


 

Netwerk

Ingress

Om uw netwerkverkeer te beveiligen met HTTPS/TLS.

Overheidsnetwerk

Sluit uw app aan op Rijksweb en/of Diginetwerk.


 

Versleuteling

Certmanager

Om gemakkelijk Let’s Encrypt certificaten aan te vragen en beheren.

.


 

Logging

Elastic

Elastic aggregeert de loggegevens en maakt ze voor u doorzoekbaar.

Kibana

Een dashboard voor de verzamelde loggegevens en biedt de mogelijkheid tot instellen van alerts.


 

Monitoring en alerts

Thanos

Thanos aggregeert alle metingen in een centrale omgeving voor u.

Grafana

Een dashboard voor de verzamelde metingen en biedt de mogelijkheid tot het instellen van alerts.


 

Bouwstenen

Tracing

Een dienst om actief uw verkeer door uw applicatieketen heen te volgen.

.


 

Meer informatie

Ziet u een dienst staan waar u vragen over heeft? Of ziet u een dienst niet staan waarvan u zich afvraagt of het Standaard Platform deze wel aanbiedt? Neem contact met ons op. Gebruik hiervoor het algemene contactformulier van Logius. Als u in het keuzemenu aangeeft dat u 'Informatie over diensten van Logius' wilt ontvangen in combinatie met het 'Standaard Platform', dan wordt u in contact gebracht met ons team.