• Huidige Technische gegevens
  • Organisatiegegevens
  • Algemeen contactpersoon
  • Technisch contactpersoon
  • Kopie formulier
  • Voorbeeldweergave
Voor welk type organisatie vraagt u IP-adressen aan?
Welk IP-type wilt u aanvragen?
IPv6-aanvragen
Heeft u al IPv6-adressen?
Worden deze IPv6-adressen teruggegeven aan RIPE of aan de dienstverlener die ze uitgedeeld heeft?
Bijvoorbeeld: 2020-01-01
Heeft u meer dan /46 prefixen nodig?
Is uw organisatie al geregistreerd in de RIPE-database met een ORG-object?
Organisatie opnemen in RIPE
Organisatie al in RIPE
RPKI ROA aanvragen
as nummer en prefix

Geef het AS nummer en de maximale prefix-lengte op voor het instellen van de RPKI/ROA

Het AS nummer altijd opgeven als AS<nummer>. Maximale prefix-lengte is een getal groter of gelijk aan de prefix-lengte van de toegewezen reeks (deze begint met “/”, bijv. /24, /48 enzovoorts). De prefix moet nog door Logius worden toegewezen, en wordt in de ROA door Logius ingevuld.
IPv4-aanvragen
Om welke VPN of Koppelnetwerk gaat het?