Main content

Diginetwerk is een publiek-private samenwerking, ook wel een afsprakenstelsel genoemd. Logius voert hierbij de regie, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Binnen het stelsel werkt Logius samen met BZK en de leveranciers, ook wel koppelnetwerkaanbieders. 

Logius ontwikkelt de architectuur van het netwerk en stemt de gezamenlijke aansluitvoorwaarden en overeenkomsten af. Er worden afspraken gemaakt over het beheer en hoe er wordt samengewerkt voor het koppelen van besloten, ofwel interne, IT-netwerken van de overheid. Logius geeft informatie, advies en beantwoordt algemene vragen. Zo borgen we samen de veilige werking en basiskwaliteit van Diginetwerk.

Eén besloten netwerk

Deze besloten netwerken vormen samen één netwerk voor de Overheid. Eén netwerk waarover alle organisaties met een publieke taak onderling gegevens uit kunnen wisselen om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te optimaliseren. Van gemeente tot belastingdienst, van kadaster tot waterschap. We hebben allemaal een eigen taak én we werken samen. Diginetwerk werkt op dezelfde manier als het Internet, maar maakt gebruik van eigen netwerkverbindingen en IP-adressen, en alleen overheidsorganisaties kunnen erop aansluiten. Hierdoor ontstaat één netwerk exclusief voor de Nederlandse overheid. Door het besloten karakter is Diginetwerk een veiliger alternatief voor het open internet.

Makkelijk, veilig en snel

  • Makkelijk: met één netwerkaansluiting communiceren alle aangesloten organisaties onderling
  • Veilig: door het besloten karakter is Diginetwerk een veiliger alternatief dan het open internet voor het uitwisselen van gegevens tussen organisaties met een publieke taak
  • Snel: processen van overheidsorganisaties werken efficiënter waardoor een vraag van een burger of bedrijf sneller beantwoord kan worden


Waar je ook werkt binnen de overheid, we willen burgers en ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen.
Zij regelen hun zaken steeds meer zelf en digitaal.
Zoals het doorgeven van een verhuizing, het aanvragen van een vergunning, de aangifte van een geboorte.
Dat brengt een stroom data met zich mee.
Privacygevoelige gegevens die wij als overheden onderling met elkaar moeten uitwisselen: snel en vooral veilig.
Daarom is er Diginetwerk.
Om de vragen van burgers en bedrijven goed te kunnen beantwoorden moeten verschillende overheidsorganisaties met elkaar communiceren.
Van gemeente tot belastingdienst, van politie tot waterschap.
Ieder hebben we een eigen taak én werken we samen.
We hebben elkaar nodig en gebruiken vaak dezelfde data van burgers en ondernemers.
Achter de schermen worden deze verzameld, met elkaar vergeleken en gecheckt.
Voor een ogenschijnlijk simpele vraag gaan er dus allerlei lijntjes lopen. En wisselen we heel veel data met elkaar uit.
Hiervan verwachten burgers en ondernemers dat wij deze ‘aan de achterkant’...
op een goede manier behandelen en dat de continuïteit gewaarborgd is.
Het open internet is niet betrouwbaar genoeg voor onze interne communicatie.
Hackers kunnen via internet inbreken in applicaties en voorzieningen en privacygevoelige informatie stelen...
of uitwisseling van informatie simpelweg blokkeren met een zogenaamde DDoS aanval.
Diginetwerk is een besloten en veilige infrastructuur waarbinnen álle aangesloten overheidsorganisaties...
informatie naar elkaar kunnen transporteren.
Maar dan moet je wel aangesloten zijn.
Dit doe je via een eigen gekozen leverancier.
Met een koppeling kom je in Diginetwerk, dat is dan die ‘achterkant'.
Hiermee kun je op een veilige en snelle manier als overheidsorganisaties onderling communiceren.
Diginetwerk is er voor alle organisaties met een publieke taak.
Hoe meer van ons zich aansluiten én gebruikmaken van Diginetwerk, hoe veiliger voor ons allemaal.
Zorg dat je Diginetwerk aansluit en het gaat gebruiken, zo zorgen we samen voor een digitale overheid die werkt voor iedereen.
Diginetwerk is een publiek- private samenwerking waarover Logius de regie voert...
in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Logius geeft je graag informatie over de aansluitvoorwaarden en de samenwerking.
Voor een Diginetwerk aansluiting neem je contact op met een leverancier van jouw keuze.
Dit alles vind je op www.logius.nl/diginetwerk.

Aansluiten op Diginetwerk

Ontdek hier hoe u kunt aansluiten op Diginetwerk. Voor vragen over de voorwaarden en de stelselafspraken kunt u bij Logius terecht.