Main content

Als overheidsorganisatie of organisatie met een publieke taak heeft u een Diginetwerkaansluiting nodig om te kunnen koppelen met het Diginetwerk. 

Deze aansluitingen worden aangeboden door verschillende leveranciers, ook wel koppelnetwerkaanbieders, die een van de koppelnetwerken van Diginetwerk beheren. U bepaalt zelf bij welke koppelnetwerkaanbieder u de aansluiting regelt. Aangesloten organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken, het op orde hebben van de beveiliging en het afleggen van verantwoording. Eenmaal aangesloten, kunnen deelnemers met vragen, meldingen, storingen en klachten terecht bij hun koppelnetwerkaanbieder.

Koppelnetwerkaanbieders

De koppelnetwerkaanbieder van een Diginetwerkaansluiting zorgt voor de beschikbaarheid, juiste werking, capaciteit, continuïteit en beveiliging. Hiervoor heeft de leverancier een samenwerkingsovereenkomst met Logius waarvan de Diginetwerk aansluitvoorwaarden deel uitmaken. Afhankelijk van uw type organisatie kunt u zelf een koppelnetwerkaanbieder kiezen. U kunt contact opnemen met een koppelnetwerkaanbieder om de mogelijkheden te bespreken en een offerte aan te vragen.

In de tabel hieronder staat een overzicht van de beschikbare koppelnetwerkaanbieders per type overheidsorganisatie. Boven staan de koppelnetwerkaanbieders. Links staan de verschillende organisaties. Enkele koppelnetwerkaanbieders bieden de mogelijkheid om één organisatie via meerdere Koppelnetwerken aan te sluiten. Zo’n redundante aansluiting op Diginetwerk biedt voordelen ten aanzien van risicospreiding. Een koppelnetwerkaanbieder kan u hierover meer vertellen.

Vragen over aansluiten

Neem contact op met een Diginetwerk Koppelnetwerkaanbieder

Algemene vragen over Diginetwerk

Neem contact op met Logius

  Logius (Haagsche Ring) VNG (GGI netwerk) eGem KPN AOD Equinix Rinis (RINISnet) Rijkswaterstaat (RWS) BKWI (Suwinet)
    Website VNG Website eGem Website KPN Website Equinix Website Rinis   Website BKWI
Rijksoverheid  X   X X X      
Provincies     X X X      
Gemeenten   X X X X      
Waterschappen     X X X      
Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO)     X X X      
Overige organisaties met een publieke taak (*)     X X X      
Commerciële leveranciers voor overheidsorganisaties (**)     X X X      
Specifieke doelgroep (op aanvraag)     X X X X X X
Redundante aansluiting via meerdere Koppelnetwerken mogelijk X X X X X     X

Bijvoorbeeld Openbare lichamen voor beroep en bedrijf, Arbeid/Participatie bedrijven, Adviesorganen.
** Onder voorwaarden. Bijvoorbeeld Business Process Outsourcingsbedrijven.

Aansluiten als leverancier

Een commerciële leverancier die IT-diensten levert aan één overheidsorganisatie, kan in opdracht van die organisatie een Diginetwerkaansluiting aanvragen bij een van de koppelnetwerkaanbieders. Levert u als commerciële organisatie IT-diensten aan meerdere overheidsorganisaties en wilt u die aanbieden via één Diginetwerkaansluiting? Hiertoe heeft u toestemming nodig. U kunt toestemming aanvragen met het 'Toestemmingsformulier Diginetwerkaansluiting voor leveranciers'. U vraagt dit formulier aan bij Logius door een mail te sturen naar e-servicebeheer@logius.nl. 

Met deze toestemming kunt u zelf bij één van de koppelnetwerkaanbieders een offerte aanvragen voor een Diginetwerkaansluiting.

Koppelnetwerkaanbieder worden

Wilt u als ervaren netwerkprovider ook een koppelnetwerkaanbieder op Diginetwerk worden, om zo leverancier te worden van Diginetwerkaansluitingen van overheidsorganisaties? Neem dan contact op met Logius om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken.