Main content

Met het hele kantoor plaatsonafhankelijk en volledig in de cloud werken én in die werkomgeving alle gegevensuitwisseling met andere overheden via Diginetwerk laten lopen? Het Noordelijk Belastingkantoor laat zien hoe dat kan. De softwareleverancier GouwIT sloot in dit traject meteen ook aan op Diginetwerk. ‘We hebben de aansluiting met de grootste bandbreedte gekozen om klaar te zijn voor de toekomst.’

Betrouwbaarheid van data-uitwisseling

Een groot deel van de bewoners van Noord-Nederland krijgt via het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) belastingaanslagen op de (digitale) mat. ‘We versturen jaarlijks zo’n 1 miljoen aanslagen en staan daarvoor bijvoorbeeld in verbinding met het Kadaster voor gegevens over adressen en met de Basisregistratie Personen’, schetst informatieadviseur Jakob Boer. ‘Dat maakt dat in onze systemen veel persoonsgegevens zitten waarvan we te allen tijde willen voorkomen dat ze op straat komen te liggen.’ Voor een veiliger alternatief dan het open internet, was het NBK al gebruik gaan maken van Diginetwerk. 

Volledig in de cloud via Diginetwerk

In 2022 maakte het NBK zich op voor een grote transitie. Het ging op zoek naar een nieuw concept voor het inrichten van de ICT-werkplekomgeving. ‘Een concept waarbij we nauwelijks nog van die complexe lokale kantoorinfrastructuur nodig hadden en volledig in de cloud konden gaan werken.’ 

GouwIT is de sofwareleverancier voor de belangrijkste NBK-applicatie, namelijk de belastingapplicatie. Zij hielpen het NBK bij dit traject. Bas Smulders (GouwIT) blikt terug op de eerste verkenningen, waarbij hij als teamleider systeembeheer betrokken was. ‘Ik weet nog dat de initiële vraag aan ons was om de belastingapplicatie die medewerkers nodig hebben voor plaatsonafhankelijk werken, op een veilige manier via internet te ontsluiten’, vertelt hij. ‘We hebben van alles onderzocht, maar we vonden de mogelijkheden via het internet allemaal onbevredigend.’ De knoop werd doorgehakt: de cloudoplossing zou niet inprikken op het internet, maar op Diginetwerk. Een unieke oplossing; het NBK was begin 2022 de eerste partij die het op die manier heeft ingericht.
 

Afgebakende verantwoordelijkheden, minder foutgevoeligheden, eenvoud door uniformiteit en efficiënter werken.

1 manier van aansluiten

Jakob en Bas kijken terug op een succesvolle transitie. ‘Het levert een grote vereenvoudiging op’, zegt Bas. ‘In het verleden moesten we voor elke klant waarvan wij de applicaties hosten een losse VPN inregelen. Sterker nog, vaak meerdere VPN’s. Overal lagen VPN-tunnels. Door gebruik te maken van Diginetwerk, hoef dat niet meer. We hebben nu 1 manier van aansluiten voor iedereen. Dat maakt de opzet eenvoudiger en bespaart tijd in de implementatie.’

Ontzorging 

Het technische beheer van de applicatie ligt bij GouwIT. ‘Wat voor ons ingewikkeld is, is hun core business’, zegt Jakob. Bas: ‘Technisch zorgen wij vanuit onze omgeving via Diginetwerk direct voor koppelingen met bijvoorbeeld het Inlichtingenbureau. Daar heeft het NBK technisch geen rol meer in of zorgen meer over. Hetzelfde geldt voor het operationeel houden van Diginetwerk. Die verantwoordelijkheid ligt bij Logius en diens leveranciers.’ Jakob: ‘Wij kunnen erop vertrouwen dat zij ervoor zorgen dat alleen de juiste partijen worden toegelaten tot het netwerk.’