Main content

Vertrouwen op het netwerk

'Alles wat ik doe, doe ik om onze burgers te helpen hun zaken te regelen. Zorgen dat zij de stappen in hun leven moeiteloos kunnen zetten. Dát is voor mij de hoofdzaak.' Op alle ondersteunende middelen die ze daarvoor nodig heeft, wil Loes Eisermann van de gemeente Heerlen blindelings kunnen vertrouwen. Ook voor de uitwisseling van gegevens met andere organisaties met een publieke taak. 'Het moet zo eenvoudig, veilig, eenduidig, uniform en betrouwbaar mogelijk zijn. En natuurlijk een verantwoorde besteding zijn van ons gemeenschapsgeld.'

Loes is bij de gemeente Heerlen accountmanager van de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI): de registratie voor de persoonsgegevens van personen die in het buitenland verblijven, maar een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Daarvoor is de gegevensuitwisseling tussen gemeente en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) cruciaal.

'Bijvoorbeeld voor pensioen- of bankzaken', legt Loes uit. 'Denk aan een hardwerkende fruitplukker die net over de grens woont en in Nederland werkt. Die moet goed geregistreerd worden. En secuur, snel en moeiteloos ook, want anders lopen we het risico dat zijn werkgever en hij het anders oplossen en hij van de radar verdwijnt. Gestroomlijnde verbindingen met andere overheden zijn ongelofelijk belangrijk. Als het beter kan, moet het beter.'

Streven naar het ideaal

Precies om die reden heeft Logius Diginetwerk ontwikkeld. De oplossing waarmee Nederlandse organisaties met een publieke taak met een eenmalige inspanning veilig, betrouwbaar, uniform en eenvoudig gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

Vroeger was er voor elke communicatielijn tussen overheidsorganisaties een aparte, besloten koppeling. Toentertijd ging dat prima, maar in de loop der jaren kwamen er overheidsbreed zoveel lijntjes bij dat het een grote, ingewikkelde spaghettiklont werd. De verbinding tussen RvIG en de gemeente Heerlen voor de RNI was een van die vele slierten. Er doken enkele specifieke oplossingen op om gedeelten van die communicatielijnen bij elkaar te pakken, zoals Gemnet en Suwinet voor gemeenten. Maar het ideaalbeeld was eenvoudiger. Eén aansluiting op een Koppelnetwerkaanbieder die ál die losse koppelingen vervangt. Waarmee je verbonden kunt zijn met alle publieke partners met wie je gegevens moet uitwisselen. En waar alleen bekende, toegelaten partijen rechtstreeks bij kunnen. Zo ontstond Diginetwerk.

Loes Eisermann

Accountmanager van de Registratie

Niet-Ingezetenen (RNI), Gemeente Heerlen

RvIG volledig op Diginetwerk

RvIG, de aanbieder van onder meer RNI waarmee Loes bij de gemeente werkt, besloot in 2017 zijn diensten aan te bieden via Diginetwerk. 'Onze specialisten waren er snel over uit dat dit beter was', legt Peter Hartman, technisch specialist bij RvIG, uit. 'Onze klanten vroegen erom en om ons heen zagen we dat andere overheidsorganisaties er ook mee bezig waren. Het is de nabije toekomst. Dus waarom wachten?'

Al in 2018 had RvIG nagenoeg al zijn diensten op Diginetwerk aangesloten. Peter is blij met die stap: 'Na onze aansluiting hoefden wij ons niet druk te maken over de complexiteit van wat er bij Diginetwerk onder de motorkap gebeurt. We kunnen ons volledig richten op de publieke taak waar wij voor staan. Eén netwerk waarop al onze partners aangesloten zijn, maakt gegevens uitwisselen voor ons transparant, veilig en overzichtelijk, en daarmee beheersbaarder. Je kunt bijvoorbeeld veel eenvoudiger een eventueel probleem traceren en oplossen.'

De enige tijdelijke kink die Peter in de kabel ziet, is dat RvIG voor de achterblijvers nog de oude infrastructuren moet aanhouden. Maar dat houdt een keer op. 'Vanuit het kosten- en veiligheidsoogpunt is RvIG van plan om de terugmeldvoorziening TVM2.0 binnenkort al alleen nog maar aan te bieden via Diginetwerk.

Zodra iedereen de overstap heeft weten te regelen, is het echt ideaal, stelt Peter. 'Dan wordt het één uniform, veilig netwerk. Een stuk goedkoper voor de gemeenten en afnemers ook, omdat je met Diginetwerk vrije keuze hebt voor een Koppelnetwerkaanbieder. En alle gemeenten die met ons in verbinding staan voor bijvoorbeeld de GBA of de RNI mogen op hun beurt zelf bepalen hoe zij erop aansluiten. Wij zijn erin gedoken en hebben het water gevoeld. Het is lekker warm, dus ik hoop dat de rest snel volgt.'

Aansluiting gemeente Heerlen

Ook de gemeente Heerlen is bezig met de overstap op Diginetwerk. De toegang tot de RNI-loketapplicatie is al klaar. 'Met die technische kant hebben wij ons gelukkig zelf niet bezig hoeven houden', lacht Loes. Dat doet Parkstad IT, een samenwerkingsverband van de gemeente Heerlen en 12 andere publieke organisaties (voornamelijk buurgemeenten) uit Zuid-Nederland. John Dautzenberg, architect ICT-infrastructuur bij Parkstad en Pieter-Bas Nederkoorn, productgroepmanager GGI bij VNG-Realisatie, kunnen daar meer over vertellen.

Peter Hartman

Technisch specialist bij RvIG

We werken mét elkaar, in plaats van náást elkaar

Koppelnetwerk naar keuze

Diginetwerk biedt keuzevrijheid en je kunt net als bij het Internet, offertes opvragen bij verschillende Koppelnetwerkaanbieders. Pieter-Bas: 'De gemeenten hebben de realisatie van een betrouwbare, veilige en robuuste IT-infrastructuur gezamenlijk opgepakt vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Wij hebben in opdracht van de gemeenten de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) gerealiseerd. Onderdeel hiervan is het GGI-Netwerk, dat deel uitmaakt van het overheidsbrede Diginetwerk. Gemeenten die willen aansluiten kunnen gebruikmaken van het collectieve telecommunicatie-contract (GT Vaste Communicatie) of zelf een Koppelnetwerkaanbieder naar keuze in de arm nemen.'

'Weten jullie dat wel zeker?', voelde John zich geroepen een paar keer te vragen toen VNG hem vertelde wat de maandelijkse abonnementskosten voor de gemeente Heerlen binnen dat telecomcontract zouden zijn. 'Die waren zoveel lager dan wat we op dat moment betaalden! Dat komt doordat Diginetwerk in tegenstelling tot de huidige netwerkoplossing geen vaste partij heeft, waardoor er marktwerking optreedt. Daarnaast zagen we dat een aansluiting op GGI-Netwerk en daarmee Diginetwerk belangrijk was om mee te gaan in andere ontwikkelingen. Voor de kenners: denk aan IPV6. Diginetwerk wordt de basis. Mijn advies aan anderen is dan ook om niet te wachten. Je hoeft niet volgende week om te zijn, maar laat je niet overvallen door alle ontwikkelingen waardoor je ineens een inhaalslag moet maken. Leg de basis alvast neer. Als het nog ver van je bed is: vraag een leverancier die je kan aansluiten op Diginetwerk om advies.'

Omdat het samenwerkingsverband waarin de gemeente Heerlen zit, had meegedaan aan de aanbesteding GT Vaste Communicatie, was aansluiten op GGI-Netwerk een kwestie van een opdracht geven binnen het contract. John: 'Simpel gezegd was het een kwestie van een formulier invullen en de gecontracteerde Koppelnetwerkaanbieder alles onder de motorkap laten ontwikkelen. Nu zijn we stap voor stap alle applicaties aan het overzetten naar Diginetwerk. Daar nemen we de tijd voor, over 2,5 jaar loopt het oude contract af en willen we helemaal om zijn.'

Uniform en sluitend

De eerste applicatie waarvoor de gemeente Heerlen met Diginetwerk is gaan werken, is de Registratie Niet-Ingezetenen die Loes zo aan het hart gaat. 'Alle 19 RNI-loketten in Nederland maken nu gebruik van eenzelfde toegang tot de RNI-loketapplicatie. In Amsterdam is het niet anders dan in Breda of bij ons in Heerlen. 1 applicatie met voor iedereen dezelfde veiligheid en updates, waar we allemaal mee uit de voeten kunnen. Inschrijvingen die zijn gedaan in een andere gemeente kan ik ook raadplegen of muteren als dat nodig is. We kunnen elkaar en daarmee de burgers zo beter ondersteunen. Ik merk dat we het netwerk van alle verschillende systemen waarmee we als overheidspartijen werken steeds meer sluitend krijgen. Dat ze mét elkaar werken, in plaats van náást elkaar. En dat is zo belangrijk! Voor die seizoensarbeider net over de grens, en ieder ander die bij ons aanklopt om zijn levenszaken te kunnen regelen. We hebben elkaar nodig.'