Main content

Diginetwerk is een publiek-privaat afsprakenstelsel. Logius heeft de regie over deze samenwerking, in opdracht van het ministerie van BZK.

Logius ontwikkelt de architectuur van Diginetwerk en stemt met de leveranciers en deelnemers gezamenlijke aansluitvoorwaarden en overeenkomsten af. Zo borgen we de veilige werking en basiskwaliteit van Diginetwerk. We geven informatie, advies en beantwoorden algemene vragen.

De leverancier van een Diginetwerkaansluiting zorgt voor de beschikbaarheid, juiste werking, capaciteit, continu├»teit en beveiliging. Hiervoor heeft de leverancier een samenwerkingsovereenkomst met Logius waarvan de Diginetwerk aansluitvoorwaarden deel uitmaken.

Leveranciers van IT-diensten aan overheden kunnen die applicaties ook via Diginetwerk aanbieden aan hun klanten.

Aangesloten organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken, het op orde hebben van de beveiliging en het afleggen van verantwoording. Eenmaal aangesloten, kunnen deelnemers  met vragen, meldingen, storingen en klachten terecht bij hun Diginetwerkleverancier.

Vragen over aansluiten

Neem contact op met een Diginetwerkleverancier

Algemene vragen over Diginetwerk

Neem contact op met Logius