Main content

Het BOMOS-model ondersteunt u bij het ontwikkelen en beheren van standaarden en stelsels. Maar ook voor bestaande standaarden en stelsels biedt het kansen. BOMOS geeft u het strategisch overzicht, de modellen, handreikingen en praktische tips die u nodig heeft om uw standaard of stelsel tot een succes te maken.

BOMOS gebruiken

BOMOS is hét Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden. De standaard wordt beheerd op door onze community op Github. Iedereen kan hiervan deel uitmaken en toevoegingen of suggesties plaatsen. BOMOS kan op verschillende manieren gebruikt worden:

  • voor het opzetten van beheer van standaarden of stelsels
  • als hulpmiddel voor verdere ontwikkeling van beheerorganisaties
  • als richtlijn om aan te voldoen
  • als onderbouwing voor het aanvragen van de status ‘Uitstekend Beheer’ van uw standaard bij Forum Standaardisatie
  • als inspirerend naslagwerk

Uw standaard verankeren

Logius gebruikt BOMOS voor alle standaarden die het in beheer heeft. BOMOS garandeert namelijk dat onze standaarden ‘open’ zijn. Open standaarden kunnen bij Forum Standaardisatie aangemeld worden voor plaatsing op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst. Dit is een lijst met open standaarden die Nederlandse overheden en organisaties uit de publieke sector verplicht zijn te gebruiken bij hun gegevensuitwisseling en de beveiliging daarvan. Wordt uw standaard straks ook verplicht?

Optimaliseer uw beheerproces

Dankzij de BOMOS-meting kunt u uw beheerproces beoordelen. Zo kunt u doelgericht de kwaliteit van uw standaard of stelsel optimaliseren. De BOMOS-meting is op dit moment alleen in tekstuele vorm beschikbaar. Logius werkt aan een tool die de BOMOS-meting gebruiksvriendelijker maakt.

BOMOS bekijken

BOMOS bestaat uit twee delen. In deel een staat het fundament beschreven, in het tweede deel volgt de verdieping daarvan. Beide documenten en aanvullende modules leest u op Github. Daarnaast treft u ook aanvullende modules op de documentatie-pagina.