Main content

Wat doet Logius?

Als u bent aangesloten op Digimelding, dan kunt u ondersteuning van Logius verwachten bij het gebruik van Digimelding:

 • beheer van de Digimelding-standaard en de architectuur daarvan. Het beheerproces (inclusief het wijzigingsproces en de governance) staat beschreven in het beheermodel en releasebeleid van Digimelding.
 • beheer van de Digimelding-webservice en het Digimelding-portaal en de beschikbaarheid, juiste werking, continu├»teit en beveiliging daarvan. Dit is vastgelegd in de Service Niveau Overeenkomst (SNO).
 • beheer van de terugmeldvoorzieningen voor de basisregistraties BAG en HR.
 • hulp bij vragen, klachten en wijzigingsverzoeken.
 • informatieverstrekking over storingen en onderhoud:

Wat doet de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)?

De RvIG beheert en onderhoudt de terugmeldvoorziening voor de BRP. U kunt bij storingen aan deze terugmeldvoorziening contact opnemen met de RvIG.

Wat doet u zelf?

U draagt zelf de zorg voor:

 • de beschikbaarheid van Digimelding in uw ICT-systemen en de beveiliging van uw ICT-infrastructuur.
 • ondersteuning voor uw eigen medewerkers die Digimelding gebruiken.
 • nakomen van de afspraken die u met de basisregistraties heeft gemaakt.

Verder kunt u:

Digimelding groeit mee met de behoeften van de gebruikersgemeenschap. Via een openbare Digimelding-community op Githubkunt u als gebruiker kennis delen, vragen stellen en discussies voeren.

Gebruikers en belanghebbenden kunnen hun wensen voor de doorontwikkeling indienen via ons vernieuwde contactformulier. Alle wijzigingen op de Digimelding-standaard worden ter openbare consultatie aangeboden op de Digimelding-community op GitHub.  De wijzigingen staan op de pagina Digimelding-Koppelvlakspecificatie. Reacties die hierop volgen worden meegenomen als bijlage bij de besluitvorming en waar mogelijk en wenselijk verwerkt in de definitieve versie die ter besluitvorming aan het Technisch Overleg Digimelding wordt aangeboden.

Het Technisch Overleg Digimelding bespreekt actuele vraagstukken en ontwikkelingen rondom de Digimelding-standaard en beoordeelt wijzigingen aan de standaard. Deelname is mogelijk voor deskundigen vanuit overheidsorganisaties en ICT-leveranciers. Een verzoek tot deelname kunt u aanvragen bij Logius. In verband met een beperkt aantal deelnemers kunnen helaas niet alle verzoeken worden ingewilligd.

Beheermodel

Het beheermodel geeft alle partijen inzicht in hoe het releasebeleid, de wijze van beheer, het wijzigingsproces, de releaseplanning en de besluitvorming rondom Digimelding is georganiseerd. In het beheermodel van Digimelding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Scope van het beheer en de te beheren objecten van Digimelding
 • Releasebeleid
 • Organisatie, participatievormen, processen voor het beheer en onderhoud
 • Informatievoorziening belanghebbenden inclusief
 • Communicatie en publicatie

Besluitvorming

Besluitvorming rondom de standaard van Digimelding ligt bij het Technisch Overleg Digimelding en bij de Afnemersraad.