Main content

Met Digimelding kunt u, namens uw organisatie, mogelijke onjuistheden in de gegevens van een (basis)registratie uniform, betrouwbaar en efficiënt terugmelden aan de bronhouder van deze registratie. De bronhouder zal de melding onderzoeken en ervoor zorgen dat het gegeven zo nodig wordt aangepast. Digimelding maakt het mogelijk om met één aansluiting terug te melden op verschillende (basis)registraties.

Bij twijfel verplicht onjuistheden melden

Informatie in (basis)registraties moet actueel en betrouwbaar zijn. Afnemers van deze gegevens hebben daarom de wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens in de basisregistraties te melden. Dit heet terugmelden, terugmelden is een instrument om de kwaliteit van de basisregistraties te borgen.

Voor wie is Digimelding?

Digimelding is voor organisaties die gebruik maken van authentieke gegevens uit (basis)registraties. En die het moeten terugmelden wanneer zij een onjuist gegeven treffen. Denk aan gemeenten en provincies, maar ook deurwaarders en notarissen. De bronhouder van een (basis)registratie bepaalt welke organisaties, burgers of bedrijven via Digimelding op zijn gegevens mogen terugmelden.

Aangesloten basisregistraties

Op dit moment kunt u met Digimelding terugmelden bij de volgende registraties:

  • de Basisregistratie Personen (BRP)
  • het Handelsregister (HR)
  • de Basisregistratie Topografie (BRT)
  • de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Wat zijn de voordelen van Digimelding?

Via Digimelding kunt u met één aansluiting bij meerdere registraties uniform, efficiënt, laagdrempelig en betrouwbaar terugmelden. Dit draagt bij aan een verbeterde kwaliteit van overheidsgegevens en verlaagd hiermee de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven.

Hoe werkt Digimelding?

U geeft via Digimelding aan welke vermeende onjuistheid u heeft geconstateerd. Eventueel voegt u hier bijlagen aan toe. De bronhouder van de betreffende (basis)registratie ontvangt de melding en controleert wat de juiste gegevens zijn.

Zijn de brongegevens inderdaad onjuist, dan past de bronhouder deze aan. Zodra de status van uw melding verandert, ontvangt u hierover een bericht. Blijkt tijdens het proces dat de gegevens toch juist waren? Dan kunt u uw melding weer intrekken.

Digimelding Webservice en Digimelding Portaal

Uw organisatie kan Digimelding op twee manieren gebruiken:

  • Met de Digimelding Webservice kunt u snel en eenvoudig terugmelden, direct vanuit uw eigen applicatie(s). Met deze functionaliteit kunt u terugmelden en de status van uw meldingen opvragen. De Digimelding Webservice is gebaseerd op de Digimelding koppelvlakstandaard (DMKS).
  • Het Digimelding portaal is een website waarin u niet alleen de terugmelding kunt doen maar ook gelijk de mogelijkheid heeft om de status van een eerdere terugmelding te zien. Als u gebruik wilt maken van het Digimelding portaal, dan heeft uw organisatie een eHerkenningsmiddel nodig om in te kunnen loggen.

U kunt kiezen voor een van beide opties en u kunt beide mogelijkheden combineren. Afhankelijk van uw situatie kiest u de vorm die het beste bij uw situatie past, de Digimelding Webservice en Digimelding Portaal kunnen beide binnen uw organisatie worden ingezet, hier is geen technische beperking.

Uw organisatie aansluiten op Digimelding

Hoe u aansluit op Digimelding is afhankelijk van uw keuze voor het portaal of de webservice:

  • U kunt via een lokale terugmeldfaciliteit of een applicatie van uw leverancier aansluiten op Digimelding Webservice. Wanneer uw organisatie voor deze optie kiest, richt u een DMKS aansluiting in. DMKS is de standaard voor berichtenverkeer met Digimelding. Voor het aansluiten op de Digimelding Webservice heeft u een PKIoverheid-certificaat en een OIN (overheids-identficatienummer) nodig.
  • Wilt u aansluiten op het Digimelding portaal, dan heeft uw organisatie hiervoor eHerkenning nodig. eHerkenning is noodzakelijk om te garanderen dat alleen geautoriseerde personen binnen uw organisatie gebruik maken van Digimelding.

Lees meer over aansluiten op Digimelding, of bekijk het uitgebreide stappenplan aansluiten op Digimelding.

Digimelding is kosteloos voor afnemers

Het gebruik van Digimelding brengt voor u geen kosten met zich mee. Ook brengt Logius geen kosten in rekening voor de ondersteuning van het aansluiten van (basis)registraties, manifestpartijen, gemeenten, provincies en waterschappen.

Houdt u wel rekening met kosten voor het aansluiten op de Digimelding Webservice en het inschakelen van een ICT-leverancier om de aansluiting te realiseren. Bij het gebruik van Digimelding Portaal krijgt u te maken met beperkte kosten voor de aanschaf van een eHerkenningsmiddel.