Main content

Ministerie van BZK en Logius hebben de voorziening ‘Makkelijk Melden’ ontwikkeld. Deze gaan we testen in een pilot tussen eind december 2022 en eind maart 2023.

De pilot wordt gedaan met organisaties die gebruikmaken van de basisregistratie personen (BRP). Zoals een aantal basisteams van de politie, woningcorporaties, en belastingsamenwerkingen. Ook zijn enkele gemeenten gevraagd mee te doen aan de pilot als bronhouder. Zij zullen de kwaliteit en bruikbaarheid van de meldingen gaan beoordelen.

Waarom deze pilot?

Uit onderzoek is gebleken dat sommige organisaties onjuistheden in de basisregistraties nu niet, nauwelijks of relatief weinig melden. Terwijl ze het belang van het melden wel inzien. Ze gaven aan bereid te zijn om meer te melden, als een aantal zaken zouden veranderen.

  • Melden moet makkelijk zijn
  • Een melding doen mag niet te veel tijd kosten
  • Melders willen graag feedback krijgen: wat is er met de melding gebeurd of gedaan?
  • Melders verwachten enige waardering

Met deze pilot willen we testen of de hoeveelheid meldingen toeneemt als het gemakkelijker wordt. Dat hopen we te bereiken met de voorziening ‘Makkelijk Melden’,  die het melden veel makkelijker, sneller en hierdoor laagdrempeliger maakt.

Na de pilot

Als de pilot daartoe aanleiding geeft, willen we Makkelijk Melden voor meerdere basisregistraties mogelijk maken. In deze pilot gaat het om gegevens in de basisregistratie personen (BRP). Alle andere voorzieningen die er zijn om te melden blijven gewoon doordraaien.

Betere kwaliteit basisregistraties door Digimelding

Makkelijk Melden maakt gebruik van de veilige infrastructuur van Digimelding. Diezelfde infrastructuur zorgt ervoor dat de meldingen bij de juiste bronhouder op de juiste plek komen, zodat deze verwerkt kunnen worden.

Met Digimelding kunt u, namens uw organisatie, mogelijke onjuistheden in de gegevens van een (basis)registratie uniform, betrouwbaar en efficiënt terugmelden aan de bronhouder van de registratie. Terugmelden is een van de instrumenten om de kwaliteit van de basisregistratie te borgen.

Meedoen aan de pilot

Bent u deelnemer aan de pilot? Bekijk de Handleiding pilot Makkelijk Melden.