Main content

Bent u deelnemer aan de pilot Makkelijk Melden? Dan vindt u hieronder hoe u een melding kunt doen via Makkelijk Melden.

Stap 1: Ga naar de website van Makkelijk Melden

U vindt deze website op https://portaal.digimelding.nl/mm/

Deze pilotomgeving is nu beperkt toegankelijk voor pilot deelnemers. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met Logius.

Stap 2: Kies de registratie waarvoor u een melding wilt doen.

Voor de pilot is alleen de Basisregistratie Personen beschikbaar. Klik op Basisregistratie Personen. Ga verder met Volgende.

Stap 3: Kies waarover u een melding wilt doen.

De meest voorkomende zaken staan op de pagina. Wilt u iets anders melden? Klik dan op Overig. Ga verder met Volgende.

Stap 4: Vul de melding in

Geef aan wat er, volgens u, niet goed is in de basisregistratie.

Voorbeeld: melding verkeerd adres

  1. Start met de identificatie van de persoon waarover u de melding doet. Vul het BSN in. Als u dat niet heeft, vul dan het adres in van deze persoon.
  2. Vul in wat nu in de BRP staat. Dus wat u in de registratie ziet.
  3. Vul vervolgens in wat volgens u de juiste gegevens zouden moeten zijn.
  4. Geef aan bij welke gemeente de melding terecht moet komen
  5. U kunt eventueel een bijlage toevoegen. Zoals bijvoorbeeld een akte of een PV.
  6. Geef tot slot een toelichting op de melding.

Mocht u iets niet kwijt kunnen in het formulier, dan kunt u dit kwijt bij de toelichting.

Stap 5: Vul uw contactgegevens in

Vul de contactgegevens in van diegene die de beantwoording van vragen over deze melding doet. Dat kunt u zelf zijn, maar ook een onderdeel van uw organisatie. Via deze gegevens kan de verwerker van de melding contact opnemen.

Stap 6: Verstuur de melding

Heeft u alles ingevuld? Klik dan op Verzenden. De melding is nu verstuurd.

Direct nog een melding doen?

U kunt meteen een nieuwe melding doen door op Basisregistratie Personen en dan op Volgende te klikken. Als u direct een nieuwe melding plaatst, dan blijven de contactgegevens in stap 5 ingevuld, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te vullen.