Main content

Digilevering levert berichten over belangrijke gebeurtenissen. Geabonneerde afnemers krijgen zo actuele en accurate gegevens uit basisregistraties zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

U kunt zelf aangeven van welke gebeurtenissen u op de hoogte wilt blijven. Verhuist bijvoorbeeld een bedrijf of verandert de waarde van een gebouw? Dan ontvangt u via Digilevering een bericht over die gebeurtenis. Met een filter kunt u dan bijvoorbeeld bepalen dat u niet álle gebeurtenisberichten ontvangt, maar alleen die in een bepaald postcodegebied of van een specifieke branche. Digilevering levert de gebeurtenisberichten tot op de deurmat van uw organisatie. Uw organisatie bepaalt zelf hoe deze berichten binnen de organisatie verspreid worden.

Digilevering maakt gebruik van Digikoppeling, dat eenduidig en betrouwbaar berichtenverkeer tussen overheidssystemen mogelijk maakt.

Voor wie is Digilevering?

Digilevering is interessant voor alle organisaties die voor de uitvoering van hun taken gebruik maken van gegevens uit verschillende (basis)registraties, en daarbij actuele gegevens willen, of moeten hebben.

Aangesloten basisregistraties 

Op dit moment kunt u met Digilevering berichten ontvangen van wijzigingen in: 

  • het Handelsregister (HR)*
  • de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
  • de Basisregistratie Kadaster (BRK)
  • Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa)
  • de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ)

*Op het Handelsregister worden vanwege de lopende pilot momenteel geen nieuwe afnemers aangesloten.

Uw organisatie aansluiten op Digilevering

Aansluiten op Digilevering regelt u via Logius. Om Digilevering te kunnen gebruiken moet u over Digikoppeling beschikken. Digikoppeling is de standaard voor berichtenverkeer tussen overheden. Daarnaast zorgt u ervoor dat de berichten binnen uw organisatie verspreid kunnen worden en maakt u zelf afspraken met de (basis)registraties waarvan u berichten wilt ontvangen. U stelt namelijk gezamenlijk de omvang en inhoud voor het gewenste abonnement vast. Bent u eenmaal aangesloten, dan kunt u ondersteuning van Logius verwachten bij het gebruik van Digilevering.

Bekijk het stappenplan aansluiten op Digilevering.

Digilevering is kosteloos voor afnemers

Het gebruik van Digilevering brengt voor u geen kosten met zich mee. Houdt u wel rekening met kosten voor het inschakelen van een ICT-leverancier. Waarschijnlijk heeft u hulp nodig bij  het inrichten van een Digikoppeling-adapter en de aanpassingen in uw systemen om gebeurtenissen te verwerken.