Main content

Voorbereiding

 • Om Digilevering te kunnen gebruiken moet u over Digikoppeling beschikken. Zorg dus eerst dat Digikoppeling is geïmplementeerd.
 • Maak afspraken met de basisregistraties waarvan u berichten wilt ontvangen. Dit resulteert in een abonnement.
 • Vraag een PKIoverheid-certificaat aan. Als het certificaat dat u voor Digikoppeling gebruikt op dezelfde server staat, kunt u van dat certificaat gebruik maken.
 • Berichtenverkeer met Digilevering vindt bij voorkeur plaats via Diginetwerk, maar is ook mogelijk via internet. U maakt zelf de keuze, tenzij de basisregistratie waarmee u een abonnement afsluit gebruik maakt van Diginetwerk.
 • Berichtaanlevering kan gebeuren via een eigen technische aansluiting of via een intermediair.
 • Bekijk het overzicht met ICT-leveranciers Digikoppeling.

Kosten

Digilevering wordt belast op basis van een verdeelsleutel. Lees hier meer over op de pagina Doorbelasting.

Stappenplan aansluiten Digilevering

 • Bespreek met de beoogde basisregistratie(s) wat de mogelijkheden zijn om gebeurtenisberichten te ontvangen.
 • Met deze basisregistratie(s) stelt u een bestuurlijke overeenkomst op over berichtuitwisseling via Digilevering. In dit contract legt u vast welk soort berichten u wel en niet wilt ontvangen.
 • In het beslisdocument voor bestuurders vindt u informatie over wat Digilevering is, waar u Digilevering voor kunt gebruiken en hoe u kunt aansluiten op en gebruik kan maken van Digilevering.
 • Vraag Digilevering aan via het aanvraagformulier onderaan deze webpagina. Als Logius de aanvraag ontvangt neemt de aansluitcoördinator van Logius contact met u op. Met het invullen van het aanvraagformulier accepteert u de aansluitvoorwaarden en indien nodig verklaring gebruik Digilevering over internet.
 • Kies een implementatiestrategie. U kunt de aansluiting zelf doen of met een leverancier. Controleer in dat geval of deze ICT-leverancier in het CPA register gemandateerd is. Bepaal ook hoe u de aansluiting op uw eigen proces kunt inregelen. Zorg ervoor dat u Digikoppeling heeft geïmplementeerd, zonder Digikoppeling kunt u Digilevering niet gebruiken.
 • De berichtaanlevering kan gebeuren via een eigen technische aansluiting of via een intermediair.
 • Richt het project als aansluittraject in, zodat u genoeg uren beschikbaar heeft en er een mandaat is geregeld om beslissingen te kunnen nemen.
 • Schrijf een plan van aanpak voor het project; wanneer moet wat gebeuren en wie is waarvoor verantwoordelijk. Logius kan hierbij ondersteunen.

Technische informatie

Wanneer u behoefte heeft aan meer technische informatie over het aansluiten, neem dan contact op met Logius om de aansluitkit van Digilevering op te vragen.

 • Stel een Project Start Architectuur (PSA) op. Het is belangrijk vast te leggen hoe de huidige architectuur van uw organisatie eruit ziet en hoe de nieuwe architectuur met Digilevering eruit gaat zien. Hier beslist u onder andere hoe u de berichten vanuit Digilevering binnen de architectuur van uw organisatie wilt ontvangen en verwerken.
 • Richt een Ontwikkel-, Test, Acceptatie- en Productie- keten (OTAP-omgeving) in. Om de aansluiting op Digilevering en verwerking van de berichten binnen uw organisatie te realiseren en testen is het niet handig de omgeving te gebruiken waarin u dagelijks werkt. Het is verstandig verschillende omgevingen in te richten voor ontwikkelen, testen en productie draaien.
 • Vervolgens richt u Digikoppeling in voor het gebruik van Digilevering.
 • Als Digikoppeling goed is ingericht zorgt u dat uw interne applicaties de berichten, die de basisregistraties u via Digilevering stuurt, kunnen ontvangen en verwerken.
 • U sluit eerst aan op de preproductieomgeving van Logius en test deze aansluiting.
 • Als aansluiting op preproductie geslaagd is, sluit u aan op de productieomgeving van Logius en test u ook deze aansluiting.
 • Zorg er tot slot voor dat de medewerkers die binnen uw organisatie met de berichten aan de slag gaan, weten waar ze terecht kunnen voor vragen en problemen. 
 • Als uw aansluiting op Digilevering werkt, kan de basisregistratie het contract dat u met haar heeft afgesloten vertalen naar een abonnement in Digilevering.
 • Vervolgens gaat u een ketentest inrichten, uitvoeren en accepteren. U kunt kiezen of u dit inricht in een test- of productieomgeving met test- of productieberichten.
 • Tot slot maakt u afspraken met de basisregistraties over met wie in de keten wanneer contact wordt opgenomen. 

Start uw aanvraag

Met dit aanvraagformulier kunt u aansluiten op Digilevering.

Contact en ondersteuning

Zoekt u contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.