Main content

U sluit met de voor u relevante basisregistraties abonnementen af. Op basis daarvan bepaalt u over welke 'gebeurtenissen' u geïnformeerd wil worden via Digilevering. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u bericht wilt ontvangen wanneer een nieuwe onderneming start. U wilt wellicht niet alle gebeurtenisberichten ontvangen. Met een filter kunt u dan bijvoorbeeld bepalen dat u niet álle gebeurtenisberichten van startende ondernemingen ontvangt, maar alleen die in een bepaald postcodegebied of van een specifieke branche.

Aangesloten basisregistraties

Op dit moment kunt u met Digilevering berichten ontvangen van wijzigingen in het Handelsregister (HR), de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Kadaster (BRK), Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) en de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).

Via Digikoppeling

Digilevering maakt gebruik van Digikoppeling, dat eenduidig en betrouwbaar berichtenverkeer tussen overheidssystemen mogelijk maakt.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.