Release 5.9

Release 5.9 staat gepland op maandag 7 januari 2019.

Veel afnemers willen dienstverlening ontsluiten met een app. Om het inloggen bij dergelijke apps net zo veilig te laten verlopen als via een vaste computer, is de mogelijkheid gebouwd om met de DigiD-app bij andere apps in te loggen. In december wordt de technische ontwikkeling aan de DigiD-app opgeleverd.

Voor de Berichtenbox-app van MijnOverheid wordt het als eerste mogelijk om op deze manier in te loggen. Na het uitvoeren van een usabilitytest en een POC komt de oplossing beschikbaar voor alle afnemers. Daarvoor worden aansluitvoorwaarden gewijzigd en implementatierichtlijnen beschreven (februari 2019).

Wanneer een gebruiker met de DigiD-app inlogt via de browser van zijn mobiel krijgt diegene een keuzescherm om de app op zijn toestel te openen of een QR-code te tonen. Voor SAML-aansluitingen wordt vanaf december de app gelijk geopend als deze aanwezig is op een mobiel en wordt het keuzescherm dus overgeslagen.

Een gebruiker wordt na het activeren van een DigiD-account gewezen op het bestaan van de DigiD-app. Hiermee voorzien we dat meer gebruikers de app downloaden en activeren.

Omdat een controle van een identiteitsbewijs momenteel alleen kan met Android-toestellen (met NFC), heeft Logius gewerkt aan een oplossing voor gebruikers die niet over zo'n toestel beschikken. Door middel van een servicezuil met NFC-lezer kan iemand de controle van zijn of haar identiteitsbewijs uitvoeren. Hiermee wordt hun DigiD-app versterkt naar het betrouwbaarheidsniveau substantieel. De servicezuil wordt begin 2019 eerst in een pilot getest op een aantal locaties zoals een zorgverlener, bibliotheek of een gemeente.

Wanneer er een sms-code wordt toegestuurd staat de cursor meteen in het invoerveld waar de code van sms ingevoerd moet worden.

In Mijn DigiD worden de tabbladen “Inlogmethoden” en “Mijn Gegevens” geïntegreerd. Uit usabilitytesten is gebleken dat veel gebruikers moeite hadden met de structuur.

Het voorkeur inlogniveau van een aanvraag van een DigiD vanuit het buitenland wordt op niveau basis gezet. Gebruikers in het buitenland zijn dus niet meer verplicht om altijd met een extra stap via controle met sms-code in te loggen.

Per afnemer kan een extra melding op het inlogscherm worden getoond wanneer zij op termijn overgaan op een ander betrouwbaarheidsniveau.