Main content

BOMOS is een open beheerstandaard, het schrijft anders dan de meeste standaarden niet een verplichte manier van werken voor. BOMOS werkt met handreikingen die zijn gecategoriseerd naar soorten beheerprocessen. Hierdoor kan een beheerder eenvoudig tips en best practices vinden voor specifieke beheervragen.

Ook is het mogelijk via de BOMOS-meting het beheerproces van een open standaard te beoordelen en aandachtspunten te ontdekken voor beter beheer. De BOMOS-meting is op dit moment alleen in tekstuele vorm beschikbaar. Logius werkt aan een tool die de BOMOS-meting gebruiksvriendelijker maakt.

Opbouw

BOMOS is opgebouwd rond de volgende drie centrale vragen:

  • Beheer: wat betekent het om standaarden organisatorisch goed (door) te ontwikkelen en te beheren?
  • Openheid: hoe kunnen ontwikkeling en beheer zo worden ingericht, dat daadwerkelijk sprake is van een open standaard?
  • Adoptie: op welke manieren kunnen de invoering en toepassing van een standaard bij gebruikers worden verbeterd?

Logius gebruikt BOMOS voor alle standaarden die het in beheer heeft, om te garanderen dat deze open zijn volgens de definitie die BOMOS hieraan geeft. De toepassing van BOMOS zorgt er bovendien voor dat alle standaarden die Logius beheert en ontwikkelt in aanmerking komen voor plaatsing op de 'pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie. Dit is de lijst met open standaarden die Nederlandse overheden en organisaties uit de publieke sector verplicht zijn te gebruiken bij hun gegevensuitwisseling en de beveiliging daarvan.

BOMOS bekijken

De BOMOS-handreikingen en andere documentatie staan op dit moment uitsluitend op het Github-platform. Logius werkt aan een gebruiksvriendelijke manier om de meest actuele versies van deze documenten op deze website te tonen.