Main content

Ouders willen veilig en eenvoudig, op een zelfgekozen moment en plaats, het elektronisch patiëntendossier (medisch dossier) van hun minderjarige kind kunnen inzien. Daarom onderzoekt programma Machtigen van Logius met de pilot ‘Ouderlijk gezag in de zorg’ hoe dit veilig en eenvoudig kan.

Tijdens de kick-off van de pilot op 13 juni werden de ins en outs over de pilot gedeeld. Genodigden konden input geven en vragen stellen. Vertegenwoordigers van zorgdienstverleners, Zorgverzekeraars Nederland en softwareleveranciers waren hierbij aanwezig.

Op dit moment kunnen ouders alleen digitaal zaken regelen voor hun minderjarige kinderen door DigiD voor hun kind aan te vragen en hiermee in te loggen. Dit kan straks met de pilot op een andere manier.

Oplossing voor het machtigen

Het Programma Machtigen van Logius werkt aan een oplossing waarbij ouders met hun eigen inlogmiddel het patiëntendossier van hun kind(eren) kunnen inzien. Hoe werkt dit? De zorgverlener is verantwoordelijk voor het medisch dossier en verleent straks de ouders toegang.

De ouders kunnen dan met hun eigen inlogmiddel thuis op een zelfgekozen moment inloggen. Na het inloggen vindt een check plaats via de nieuwe functionaliteit. Als de inloggende ouders bevoegd zijn dan krijgen zij toegang. Zo wordt te allen tijde gezorgd dat er veilig en door de juiste personen wordt ingelogd in het medisch dossier.

Doe mee aan de pilot en expertgroep

De pilot start naar verwachting in de tweede helft van 2019. Tijdens de pilot wordt de oplossing eerst getoetst bij de doelgroep moeders. Na deze ervaringen en bevindingen toetsen we het bij andere doelgroepen, zoals vaders en voogden.

Aan deze pilot kunnen zorgdienstverleners en softwareleveranciers meedoen. Bent u geïnteresseerd om mee te doen aan de pilot of om in de expertgroep mee te denken over de verdere invulling van machtigen? Laat het weten via e-id@nictiz.nl.

De pilot wordt georganiseerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Nictiz.

Meer weten?

Download de factsheet.

Informatie over het programma Machtigen vindt u op de pagina Uitbreiding Machtigen. Meer over veilig inloggen via een elektronisch identificatiemiddel in de zorg, vindt u op de website van Nictiz.