Uitbreiding Machtigen

Waarom ‘uitbreiding machtigen’?

Vrijwillig machtigen

Sommige burgers en organisaties vinden het moeilijk of hebben geen tijd om hun zaken met de overheid digitaal te regelen. Zij kunnen hier hulp bij krijgen door het uit te besteden. Denk aan het uitbesteden van de belastingaangifte aan een familielid, een accountant of een bedrijf. Zij moeten deze organisatie of persoon daarvoor toestemming geven. Dit noemen we ‘vrijwillig machtigen’.

Het is nu al mogelijk om iemand vrijwillig te machtigen via DigiD Machtigen. Het registeren van een machtiging kan wel makkelijker worden gemaakt. Het Programma Machtigen van Logius werkt hieraan.

Wettelijke vertegenwoordiging

Staat iemand onder curatele of onder bewind? Dan mag deze persoon zelf geen zaken regelen bij de overheid. Zij moeten zich laten vertegenwoordigen door bijvoorbeeld een curator, bewindvoerder of een mentor. Minderjarige kinderen mogen zelf ook nog geen zaken regelen bij de overheid. Zij kunnen wettelijk worden vertegenwoordigd door hun ouders.

Op dit moment is het voor deze mensen nog niet mogelijk om zaken digitaal te regelen bij publieke dienstverleners. Logius werkt eraan om dit mogelijk te maken. Publieke dienstverleners kunnen hier tegen die tijd op aansluiten.

Voor wie is het?

Programma Machtigen bouwt deze nieuwe machtigingsfunctionaliteiten voor publieke dienstverleners, zoals gemeenten of het UWV. Zij kunnen naar verwachting eind 2019 / begin 2020 gefaseerd gaan aansluiten.

Eindgebruikers zijn burgers, organisaties en wettelijk vertegenwoordigers.

Voordelen

  • Burgers, professionals en organisaties en kunnen veilig meer zaken digitaal door andere partijen laten regelen.
  • Wettelijke vertegenwoordigers, zoals ouders voor hun minderjarige kinderen en bewindvoerders, kunnen meer digitaal regelen.
  • Eenvoudiger digitaal machtigingen registreren, activeren, intrekken, aanpassen en gebruiken.

Status

Beschikbaar voor organisaties met een publieke taak

Contact

Neem contact op door een e-mail te sturen naar machtigen@logius.nl.