Main content

1 maart 2021

De website www.coronatest.nl voldoet sinds donderdag 25 februari aan alle normen die gesteld worden aan websites die gebruik maken van een DigiD-aansluiting. 

12 februari 2021

Deze week hebben wij vragen ontvangen na berichtgeving in de media over de betrouwbaarheid van de website www.coronatest.nl. Deze website maakt gebruik van DigiD. Logius houdt toezicht op DigiD-aansluitingen met als doel het gebruik van DigiD veilig te houden. Nieuwe DigiD-aansluitingen moeten altijd een ICT-beveiligingsassessment ondergaan, waarna zij jaarlijks moeten aantonen dat ze voldoen aan de normen. Logius baseert de normen voor de assessments op de ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Dit reguliere proces wordt nu doorlopen met GGD GHOR Nederland. Openstaande normen uit het assessment moeten nog worden opgelost voor een bepaalde opleverdatum. De openstaande normen hebben niets te maken met de recente datadiefstal bij de GGD GHOR of het vrijelijk beschikbaar zijn van persoonsgegevens.

 

Gerelateerde dienst(en)