Main content

Het tweede deel van de DigiD-broncode is openbaar gemaakt. In navolging van het eerste deel van de DigiD app, is nu ook de broncode van de achterliggende software van DigiD gepubliceerd.  De publicatie is in lijn met het kabinetsbeleid om een transparante overheid te bevorderen. Het gebruik van DigiD blijft voor iedereen veilig en betrouwbaar.

Zorgvuldige publicatie

Logius werkte actief maar beheerst aan het vrijgeven van de broncode. Het publiceren gebeurt op een zorgvuldige manier, zodat het gebruik van DigiD voor iedereen veilig en betrouwbaar blijft. Voorafgaand aan de publicatie van de code is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd door een externe organisatie.  Dit onderzoek is gedaan om een verantwoorde vrijgave te kunnen realiseren. 

Transparantie en veiligheid

Transparantie en veiligheid zijn belangrijke waarden van de digitale overheid, zoals benoemd in de Werkagenda Digitalisering van staatssecretaris Van Huffelen. Dit geldt ook voor software die de overheid ontwikkelt. Publicatie van de broncode draagt bij aan deze transparantie. De broncode van de DigiD app wordt nu gepubliceerd als een momentopname, een ‘foto’ van de broncode op een bepaald moment in de tijd.

Github

De broncode is te vinden op Github.

Gerelateerde dienst(en)