Main content

Het ministerie van BZK heeft besloten om het Logius Standaard Platform voor te schrijven als verplichte keuze voor het ontwikkelen en hosten van ICT-systemen. Er geldt voortaan een pas-toe-of-leg-uit-beleid voor alle organisaties van BZK.

Het Standaard Platform

Het Standaard Platform is een clouddienst die wordt beheerd door Logius. Het is bedoeld voor alle BZK-onderdelen, maar wordt ook breder ingezet binnen de overheid. Het platform biedt ICT-ontwikkelaars kant-en-klare ontwikkelomgevingen aan, waarmee zij websites en applicaties kunnen ontwikkelen en beheren die voldoen aan de richtlijnen van de overheid.

Ontwikkelen via één clouddienst

Het vernieuwen of ontwikkelen van ICT gebeurt steeds vaker via clouddiensten. Gebruik van dezelfde clouddienst heeft veel voordelen. Het vergroot de wendbaarheid, leidt het tot een hoge mate van efficiëntie, gezamenlijke kennisopbouw, gezamenlijke inkoop en vermindering van het aantal aanbestedingen.

Cloud First strategie BZK

Het ministerie van BZK wil dat het Standaard Platform gebruikt gaat worden als clouddienst voor ontwikkeling en hosting. Dit heeft het ministerie van BZK in december 2021 vastgesteld met zijn visie en strategie over ‘cloud first’ ontwikkelen.

Als het Standaard Platform toch niet gebruikt kan worden, dan moet de opdrachtgever dit uitleggen aan de Chief Information Office (CIO) van het Ministerie van BZK.

Gerelateerde dienst(en)