Main content

Logius houdt toezicht op DigiD-aansluitingen met als doel het gebruik van DigiD veilig te houden. Nieuwe aansluitingen moeten een ICT-beveiligingsassessment ondergaan, waarna dit jaarlijks moet worden herhaald. Met GGD GHOR Nederland wordt het reguliere proces doorlopen, dat is een zaak tussen Logius als toezichthouder en GGD GHOR Nederland. Er is op dit moment geen sprake van een onveilige situatie.

Gerelateerde dienst(en)