Main content

Er wordt aan gewerkt: in één oogopslag zien hoe het ervoor staat met de digitale toegankelijkheid van elke Nederlandse overheidsorganisatie. DigiToegankelijk lanceert daarvoor in het eerste kwartaal van 2023 een nieuw dashboard. Dat laat zien in hoeverre organisaties al aan de wettelijke verplichting voldoen.

Meer grip door overzicht

Het dashboard combineert automatisch informatie uit verklaringen van overheidsorganisaties, en presenteert die in één duidelijk overzicht. Dat helpt organisaties om (meer) grip te krijgen op hun toegankelijkheidsbeleid. Ook voor toezichthouders biedt het dashboard handvatten. Zij kunnen eenvoudiger beoordelen of een organisatie voldoet aan de wetgeving rond digitale toegankelijkheid. Mocht het nodig zijn, dan kan een toezichthouder op basis van dat oordeel actie ondernemen.

Totaalbeeld ontbrak

Sinds 2018 zijn overheidsorganisaties wettelijk verplicht om verklaringen op te stellen over de toegankelijkheid van hun websites en apps. Tot nu toe waren de verklaringen alleen afzonderlijk via een register in te zien. Een totaalbeeld per organisatie ontbrak.

Het nieuwe dashboard vult dat gat. Getoond wordt hoeveel verklaringen een organisatie in totaal heeft afgegeven, en welk deel van die verklaringen status A, B, C of D heeft. Bezoekers kunnen daardoor eenvoudig zien in welke mate een organisatie al aan de wettelijke verplichting voldoet. 

Ondersteuning en toezicht

Overheidsorganisaties werken hard aan de digitale toegankelijkheid van hun kanalen. Maar het gaat niet altijd snel genoeg. Daardoor kunnen burgers soms niet meedoen in de (digitale) samenleving. Zij worden buitengesloten als informatie en diensten voor hen niet toegankelijk zijn.

Het ministerie van BZK zet daarom extra in op ondersteuning en toezicht op het gebied van digitale toegankelijkheid. Zo komt er praktische hulp voor overheidsorganisaties die moeite hebben om aan de verplichting te voldoen. Daarnaast werkt Digitoegankelijk in een nieuw programma aan toezicht op naleving van de wettelijke eisen. 

Over DigiToegankelijk

Overheidsorganisaties moeten de internationale standaard voor digitale toegankelijkheid toepassen op hun websites en apps. Dat is vastgelegd in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Voldoet een website of app aan deze standaard? Dan kan iedereen er gebruik van maken, ook bezoekers met een beperking. 

In Nederland beheert het kenniscentrum DigiToegankelijk van Logius de kennis over de toegankelijkheidsstandaard en de bijbehorende wetgeving. De website digitoegankelijk.nl staat daarin centraal. Daarnaast heeft Logius de invulassistent ontwikkeld: een hulpmiddel bij het invullen van toegankelijkheidsverklaringen. Het dashboard is een coproductie van Logius en ICTU, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Gerelateerde dienst(en)