Main content

Deze week wordt het nieuwe Dashboard van DigiToegankelijk gelanceerd. Het platform laat in één overzicht zien hoe toegankelijk de websites en apps van de Nederlandse overheid zijn. Dat geeft inzicht en zet aan tot actie. Want er is werk aan de winkel.

In Nederland hebben 4,5 miljoen mensen problemen met het lezen, begrijpen en gebruiken van websites. Het dashboard bevat op dit moment ruim 4.100 websites en apps. Bijna 3.000 daarvan voldoen aan de wet rond digitale toegankelijkheid. Maar de inschatting is dat er in totaal meer dan 10.000 overheidswebsites en apps zijn. Het dashboard is onderdeel van een aanpak om websites en apps van de overheid sneller toegankelijk te maken.

Het dashboard komt voort uit een samenwerking tussen Logius, het ministerie van BZK en ICTU. Op 16 maart om 14:00 wordt het platform gepubliceerd tijdens het DigiToegankelijk Webinar ‘Grip op digitale toegankelijkheid’. Inschrijven voor dit webinar kan op de website van Gebruiker Centraal.

Meer grip op digitale toegankelijkheid

Het dashboard is een hulpmiddel voor overheidsorganisaties om meer inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van de eigen digitale communicatie. Een toegankelijkheidfunctionaris of een interne toezichthouder zal het dashboard gebruiken om te controleren voor welke websites en apps de overheidsorganisatie in totaal verantwoordelijk is. Bovendien is de status van digitale toegankelijkheid van de organisatie in één oogopslag te zien. Daarmee biedt het dashboard ook handvatten voor toezicht.

Naar een compleet en actueel dashboard

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het dashboard is het van belang dat het alle actuele overheidswebsites en apps bevat. Het dashboard is op dit moment gevuld met alle websites en apps met een toegankelijkheidsverklaring. Om het dashboard compleet te maken, werkt DigiToegankelijk aan een overzicht van overheidswebsites en apps, die nog geen toegankelijkheidsverklaring hebben. DigiToegankelijk legt dit overzicht de komende periode voor aan overheidsorganisaties met de vraag deze overzichten te controleren en aan te vullen. De afbeelding hieronder geeft alvast een visueel voorproefje:

Een screenshot van het Dashboard Digitoegankelijk

Over DigiToegankelijk

Overheidsorganisaties moeten de internationale standaard voor digitale toegankelijkheid toepassen op hun websites en apps. Dat is vastgelegd in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Voldoet een website of app aan deze standaard? Dan kan iedereen er gebruik van maken, ook bezoekers met een beperking.

In Nederland beheert het kenniscentrum DigiToegankelijk van Logius de kennis over de toegankelijkheidsstandaard en de bijbehorende wetgeving. De website digitoegankelijk.nl staat daarin centraal. Daarnaast heeft Logius de invulassistent ontwikkeld: een hulpmiddel bij het invullen van toegankelijkheidsverklaringen.

Gerelateerde dienst(en)