Main content

Sinds 8 november is ziekenhuis Maastricht UMC+ gestart met een proef om ouders met hun eigen DigiD toegang te geven tot het medisch dossier van de eigen kinderen tot 12 jaar.

Ouders krijgen tijdens een afspraak met de behandelend arts (of een andere zorgprofessional) van hun zieke kind veel medische informatie te horen. Vaak willen zij deze informatie thuis nog eens rustig kunnen nalezen. In een medisch dossier staan gegevens rondom de behandeling van een patiënt, zoals onderzoekuitslagen, röntgenfoto’s of (verwijs)brieven aan een specialist of een huisarts.

Machtigingsproces

Toegang tot het medisch dossier van een kind kan op dit moment alleen met een machtigingsproces van het ziekenhuis zelf. Dit kan via een papieren of complexe digitale route, of ouders gebruiken simpelweg het DigiD van hun minderjarige kind. Met de nieuwe ICT-oplossing kan de ouder met zijn of haar eigen DigiD – zonder tussenkomst van het ziekenhuis – inloggen op het patiëntportaal van het kind. Er vindt een check plaats of de ouder bevoegd is en krijgt vervolgens toegang tot het dossier van het kind. Het ziekenhuis kan altijd zelf kiezen om een persoon geen toegang te geven, bijvoorbeeld wanneer een arts dit in het belang van het kind acht. Dit wordt dan vastgelegd door het ziekenhuis en zorgt dat digitale toegang niet wordt verstrekt.

Voor een zorgpartij is het belangrijk te weten wie er inlogt en of de ouder daadwerkelijk het ouderlijk gezag heeft over het kind. De pilot gaat van start met ouders van kinderen onder de 12 jaar. Als de eerste ervaringen positief worden ontvangen zal de voorziening tegen het einde van het jaar breed beschikbaar komen. Ook de groep 12 tot 16 jarigen wordt dan nader bekeken. Een oplossing voor deze groep vraagt een extra stap omdat kinderen in de leeftijd 12 tot 16 jaar toestemming moeten verlenen voor inzage in hun medische gegevens.

Samenwerking

De proef ‘Ouderlijk gezag in de zorg’ is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Justitie en Veiligheid (J en V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Logius, Nictiz, ziekenhuis Maastricht UMC+ en Anoigo.

Logius en programma Vertegenwoordigen

Logius werkt in het programma Vertegenwoordigen aan ICT-oplossingen om gezags- en vertegenwoordigingsrelaties makkelijk inzichtelijk te maken. Dit doet Logius in samenwerking met dienstverleners, ministeries en uitvoeringsorganisaties. De voorziening ouderlijk gezag is een van de concrete resultaten van deze samenwerking.

Gerelateerde dienst(en)