Main content

De Belastingdienst maakt momenteel als eerste gebruik van de mogelijkheid om een machtiging te registreren bij een balie. In dit geval in belastingkantoren. Logius heeft hiervoor een baliemachtigingsportaal gebouwd. Het voordeel is dat deze machtiging direct te gebruiken is om zaken te regelen met de overheid uit naam van de persoon die aan de balie staat. Iemand kunnen machtigen is belangrijk, omdat DigiD toegang geeft tot persoonlijke gegevens. Mensen mogen hun DigiD nooit afgeven aan een ander om hun zaken te regelen. Met een machtiging geven zij een ander officieel toestemming om een specifieke taak voor hen te regelen.

Hoe werkt het?

Mensen die moeite hebben met de belastingaangifte kunnen naar een balie in een belastingkantoor gaan. Ze hoeven van tevoren geen machtiging aan te vragen en hebben zelfs ook geen DigiD nodig. Wel moeten zij zelf naar de balie komen en zich identificeren met een identiteitsbewijs. De baliemedewerker wordt aan de balie gemachtigd door degene die geholpen wil worden. Vervolgens kan de baliemedewerker helpen met het invullen en versturen van de belastingaangifte. Bij een privacygevoelige taak als de belastingaangifte is het belangrijk dat er officieel een machtiging wordt afgegeven. Het moet herleidbaar zijn wie iemand helpt met de belastingaangifte. Zo worden gevoelige gegevens goed beschermd.

Landelijk uitgerold vanwege succes

Vanwege het succes is na de eerste week de balie al uitgebreid van 1 naar 34 belastingkantoren. De behoefte aan het kunnen afgeven van een machtiging bij een balie is groot. Het baliemachtigingsportaal kan ook gebruikt worden door andere organisaties die aangesloten zijn op DigiD Machtigen. Er zijn meer organisaties die burgers helpen met het regelen van hun zaken met de overheid. Denk bijvoorbeeld aan vakbonden en bibliotheken. Deze specifieke organisaties zijn niet aangesloten op DigiD, maar kunnen door overheidsorganisaties die aangesloten zijn op DigiD Machtigen aangewezen worden als vertrouwde intermediairs. Zij kunnen dan ook namens de overheidsorganisatie gebruikmaken van het baliemachtigingsportaal.

Balie-machtiging bespaart tijd en zorgt voor gemak

De Belastingdienst is erg blij met de mogelijkheid om te machtigen aan de balie. Allaart Peeks, projectmanager bij de Belastingdienst, beaamt dit: “Iedereen heeft er profijt van. Baliemedewerkers hoeven geen mensen meer naar huis te sturen die geen geldige machtigingscode bij zich hebben. De medewerkers kunnen direct aan de balie zichzelf machtigen en iemand helpen. Dat bespaart tijd en maakt het vooral voor de burger makkelijker. Het is ongelofelijk efficiënt”. Sinds de start van de belastingaangifte worden er gemiddeld 150 machtigingen per dag geregistreerd aan de balie.

Gerelateerde dienst(en)