Main content

Het applicatielandschap van de overheid verandert. Daarom zoekt Logius de beste ICT-ondernemingen op het gebied van het beheer en de (door)ontwikkeling van applicaties. Zodat we ook de komende jaren een optimale dienstverlening aan burgers, bedrijven en medeoverheden mogelijk kunnen maken.

Aanbesteding Raamovereenkomst Applicatiediensten Logius

Logius is voor al haar primaire processen op zoek naar de 6 beste applicatiedienstverleners die hier de komende 4 jaar aan willen bijdragen. Bent u een ervaren ICT-onderneming en levert u kwalitatief hoogwaardige applicatiediensten volgens een Agile werkwijze of wilt u meer informatie over dit traject en deze aanbesteding?

Reageer dan tijdig op deze oproep

Ook middelgrote partijen die minder ervaring hebben met de rijksoverheid worden nadrukkelijk gevraagd om te reageren. Er zijn voldoende mogelijkheden om gezamenlijk deel te nemen aan deze aanbesteding, in de online gepubliceerde selectieleidraad wordt dit verder uitgelegd.

Over Logius

Logius is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en verzorgt de digitale dienstverlening van de overheid. Wij bieden applicaties en standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening op het gebied van toegang en gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld DigiD en Digipoort.

Lees meer over onze organisatie.