Main content

Samen met onze afnemers hebben we hard gewerkt om onze dienstverlening te verbeteren en uit te breiden. We kijken dan ook met trots terug op alles wat we het afgelopen gerealiseerd hebben. In ons jaarverslag vindt u een kleine greep uit de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Hoge beschikbaarheid van onze diensten

We hebben de beschikbaarheid van onze diensten en producten over de hele linie goed weten te waarborgen. Sterker nog, de meeste diensten presteerden zelfs boven de norm. Hierdoor konden we mensen, bedrijven en publieke organisaties optimaal van dienst zijn. Zo was de beschikbaarheid van Digipoort en Diginetwerk nagenoeg 100%. Voor DigiD en MijnOverheid konden mensen zelfs op een beschikbaarheid van 99,9% rekenen. Dankzij deze hoge beschikbaarheid konden mensen en organisaties altijd hun zaken op een betrouwbare manier regelen.

Meer mensen en bedrijven loggen in met een hoger betrouwbaarheidsniveau

Inloggen met alleen een DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord kan bij veel organisaties niet meer. Dat kan alleen nog met de DigiD app of met sms-controle als extra beveiliging. De mensen die nog inlogden met alleen gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk geïnformeerd waarom het belangrijk is over te stappen op een veiligere manier van inloggen.

Onze diensten zijn toegankelijk, begrijpelijk en gebruiksvriendelijk

De website van DigiD Machtigen en MijnOverheid voldoen nu ook volledig aan de toegankelijkheidseisen. We willen onze dienstverlening zo aanbieden dat het voor iedereen duidelijk en bruikbaar is. Als websites en apps goed in elkaar zitten, kunnen ze door iedereen worden gebruikt. Ook door mensen met een beperking. Dan kan ├ęcht iedereen meedoen.

Meer inzicht en transparantie bij gebruik van persoonsgegevens door de overheid

De vorig jaar gelanceerde MijnGegevens app biedt mensen de mogelijkheid om persoonlijke gegevens, die de overheid heeft geregistreerd, snel in te zien. Gebruikers van de app krijgen hiermee meer regie en inzicht over het gebruik van hun gegevens bij de overheid. Als er iets niet klopt, zie je in de app direct waar je dat kunt melden.

Inzichtelijker maken van gezags- en vertegenwoordigingsrelaties

Er is een snelle digitale oplossing gevonden om te bepalen wie er gezag over een minderjarige heeft. Inmiddels is in de pilot al meer dan 230.000 keer van de module gebruikgemaakt. Samen met diverse ketenpartners hebben we gewerkt aan deze oplossing, zodat bijvoorbeeld de Koninklijke Marchaussee op Schiphol beter in staat is om ontvoering van kinderen te voorkomen.