Main content

Logius heeft Atos, Capgemini, CGI en Visma de aanbesteding gegund voor de applicatiediensten voor het domein gegevensuitwisseling. Met deze raamovereenkomst investeert de overheid in de herbouw en (door)ontwikkeling van voorzieningen binnen het domein gegevensuitwisseling. Het betreft initieel de herbouw en ontwikkeling van de Digipoort Basis Applicatie, Machtigen (onderdeel van Digipoort), Berichtenbox voor Burgers en Ondernemers en SWIFT, de toegang tot een netwerk voor financieel berichtenverkeer.

Borgen van continuïteit, kwaliteit en garanties

Logius ontwikkelt en verbetert herbruikbare oplossingen om informatie uit te wisselen binnen maatschappelijke ketens. Denk bijvoorbeeld aan de Berichtenbox bij het indienen van een belastingaangifte of het gebruik van MijnOverheid. Met deze samenwerking bouwt Logius binnen het domein gegevensuitwisseling verder aan het:

  • Borgen van continuïteit, kwaliteit en garanties aangezien de informatie-uitwisselingsprocessen van de afnemers van groot maatschappelijk belang zijn. 
  • Flexibel en wendbaar zijn, aangezien de behoeftes van de afnemers en gebruikers continu veranderen. 
  • Bevorderen van genericiteit, zoals het bouwen van generieke componenten in de vorm van services en koppelvlakken wat efficiëntie oplevert.
  • Vergroten van onafhankelijkheid en overdraagbaarheid van componenten.
  • Creëren van een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde tegen zo laag mogelijke kosten.

Ondertekeningsproces

Vandaag is het ondertekeningsproces verder in gang gezet. De contractstukken worden goedgekeurd en ondertekend door Logius en het ministerie van BZK. Direct daarna worden de stukken verstuurd aan de vier raamcontractpartijen ter ondertekening, zodat de raamovereenkomst daarmee definitief is gesloten. Vervolgens kan Logius onder deze raamovereenkomst opdrachten uitzetten en biedt de raamovereenkomst ruimte voor toekomstige behoeften en nieuwe voorzieningen binnen het domein gegevensuitwisseling.

Logius, dé dienstverlener van en voor de digitale overheid

Logius werkt –  met oog voor burgers en bedrijven – aan digitale dienstverlening door publieke organisaties. Logius zorgt voor de beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en beveiliging van diensten, die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening.