Main content

Bij steeds meer zorgaanbieders kan op termijn alleen nog worden ingelogd met de DigiD app waaraan een eenmalige controle van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs is toegevoegd (ID-check). Dit betekent dat iemand voortaan altijd zijn (mobiele) telefoon of tablet nodig heeft bij het inloggen. Zo zijn persoonlijke gegevens beter beschermd.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Logius een campagne namens de Rijksoverheid gestart waarmee dit onder de aandacht wordt gebracht. 

Veilig bij mijn zorggegevens, een fijn Idee!

Ruim 4,5 miljoen Nederlanders hebben de eenmalige ID-check al aan hun DigiD app toegevoegd. Zij zijn klaar om ook in de toekomst op een veilige manier in te inloggen bij de zorg. Het doel van de campagne is om nog meer mensen erop te attenderen dat de DigiD app met ID-check straks vereist wordt door hun zorgaanbieder tijdens het inloggen. De boodschap ‘Veilig bij mijn zorggegevens, een fijn IDee!’ wordt de komende drie maanden getoond op meer dan 3.000 digitale schermen in wachtruimten van onder andere huisartspraktijken. Ook wordt de boodschap getoond op overheidswebsites die gaan over volksgezondheid, welzijn en sport.

Waarom ID-check?

Voor de zorgsector is het van groot belang om op een veilige manier inzage te geven in bijvoorbeeld onderzoeksuitslagen of een overzicht van medicijngebruik. Als het om zeer gevoelige en persoonlijke gegevens gaat, dan wil een zorgpartij meer zekerheid of de juiste persoon toegang krijgt tot die gegevens. Die zekerheid biedt inloggen met de DigiD app waaraan een eenmalige controle van een identiteitsbewijs is toegevoegd. Daarom wordt dat de standaard voor de zorgsector. 

Meedoen aan de campagne?

Wilt u als zorgaanbieder ook bijdragen aan veilig inloggen in de zorg? Dan kunt u hiervoor gebruikmaken van de communicatietoolkit. Deze bevat communicatiemiddelen die aansluiten bij de campagne en kunnen naar eigen inzicht en volgens eigen planning worden ingezet. Neem voor meer informatie hierover contact op met e-ID@nictiz.nl.

Benieuwd naar de campagne? Ga naar www.digid.nl/fijnidee.

Gerelateerde dienst(en)