Main content

Vanaf 23 september moeten álle websites van álle overheidsinstanties voldoen aan de wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid. Dat klinkt als een enorme opgave. Maar wat betekent het woord ´voldoen´ nu precies binnen deze context?

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsorganisaties om hun websites en apps toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking en daarover een verklaring af te leggen.

Wat houdt dit concreet in?

  • Je past de toegankelijkheidsnorm toe: WCAG 2.1, niveau A + AA;
  • Je publiceert voor iedere website die onder de verantwoordelijkheid valt van jouw organisatie een toegankelijkheidsverklaring.

Het toepassen van de toegankelijkheidsnorm betekent niet dat op 23 september 2020 alle websites van jouw organisatie meteen volledig moeten voldoen aan alle eisen uit die norm. Dat kan ook niet altijd, omdat je bijvoorbeeld afhankelijk bent van je leverancier.

Stappenplan

Een website toegankelijk maken is een continu proces waarin aantoonbaar wordt gewerkt aan optimalisatie. Je dient na te streven om afzienbare termijn toe te werken naar volledige conformiteit. Om je hierbij te helpen hebben we een handig stappenplan gemaakt.

Toegankelijkheidsverklaring

Om op 23 september te voldoen aan de wettelijke verplichting, moet je in ieder geval een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren. Doe dit voor alle websites die onder de verantwoordelijkheid van jouw organisatie vallen. In die verklaring neem je de maatregelen op, inclusief planning, die je gaat uitvoeren om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren. Dus ook als je nog niet zo ver bent met het toegankelijk maken van een specifieke website: publiceer altijd een verklaring! Gebruik hiervoor bij voorkeur het register op www.toegankelijkheidsverklaring.nl.

De verklaring moet voldoen aan het officiële model. We raden aan om hiervoor de invulassistent te gebruiken. Daarmee kun je de verklaring ook direct publiceren in het register op www.toegankelijkheidsverklaring.nl, zodat deze voor iedereen vindbaar is. Organisaties die op 23 september geen aan alle eisen voldoende verklaring op de website hebben gepubliceerd, voldoen niet aan de wet.

De verklaringen worden continu gemonitord. Op die manier kan worden bekeken of de geplande maatregelen ook daadwerkelijk binnen de afgegeven planning worden uitgevoerd. Zorg er dus voor dat je blijft werken aan de verbetering van de toegankelijkheid van alle websites van je organisatie. En update ook minimaal één keer per jaar de bijbehorende toegankelijkheidsverklaringen. Op die manier weet je zeker dat ook jouw organisatie voldoet aan de wettelijke verplichting.

Gerelateerde dienst(en)