Main content

Veilig en betrouwbaar inloggen voor ondernemers, bedrijven, organisaties en intermediairs kan met eHerkenning. Vanaf 1 september 2021 is eHerkenning klaar voor gebruik over de grens. Hierdoor kunnen Nederlandse bedrijven en organisaties met eHerkenning online zaken regelen bij buitenlandse dienstverleners die Europees inloggen aanbieden.

eIDAS maakt het mogelijk

De Europese verordening ‘Electronic Identification And Trust Services’ (eIDAS) maakt het mogelijk dat burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar, online zaken kunnen regelen bij overheidsorganisaties binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Europees inloggen doen zij met een door Europa erkend inlogmiddel.

eHerkenning Europees erkend

eHerkenning, dé manier van inloggen voor bedrijven en organisaties, is ook Europees erkend, en vanaf 1 september 2021 klaar voor Europees gebruik. Dit betekent dat bedrijven en organisaties uit Nederland over de grens met eHerkenning online zaken kunnen regelen bij buitenlandse dienstverleners die Europees inloggen aanbieden.

Bedrijven en organisaties

Gebruikers die over de grens online zaken willen doen hebben daarvoor eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger nodig, en moeten hun persoonsgebonden eHerkenningsmiddel geschikt maken voor gebruik over de grens. Zoals het registreren van de benodigde machtiging. De erkende leveranciers van eHerkenning helpen hierbij.

De Rijksoverheid, Logius en eHerkenning

eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid en wordt geleverd door erkende leveranciers. Logius is de beheerorganisatie voor eHerkenning.

Meer informatie

U leest meer over deze wijziging op de website van eHerkenning.

Gerelateerde dienst(en)