Main content

Mensen die wonen in het buitenland en geen Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen voortaan ook een DigiD aanvragen. Voorwaarden zijn wel dat zij een relatie hebben met de Nederlandse overheid, een BSN hebben en woonachtig zijn binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Vooral grensarbeiders zullen daarom profijt hebben van deze ontwikkeling.

Wat is er veranderd?

Tot op heden moest iemand die een DigiD wilde aanvragen vanuit het buitenland beschikken over een Nederlands paspoort. Voortaan is het ook mogelijk om een DigiD aan te vragen wanneer je beschikt over een paspoort dat is uitgegeven in een EER-land. Na het doorlopen van het aanvraagproces op de DigiD website, moet een afspraak worden gemaakt met één van de DigiD balies. Hier kan dan de activeringscode voor een DigiD worden opgehaald.

Aanleiding

De Hoge Raad heeft op 24 december 2019 besloten dat een DigiD verstrekt moet kunnen worden aan burgers woonachtig binnen de EER die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en een BSN hebben. Naar aanleiding hiervan heeft Logius het DigiD aanvraagproces vanuit het buitenland aangepast.

Gerelateerde dienst(en)