Main content

Vanaf nu kunt u het publieke deel downloaden van het nieuwe PKIoverheid certificaat voor de productie-omgeving van Digipoort. U vindt het certificaat hieronder met de naam: dgp2.procesinfrastructuur.nl.

Digipoort gebruikt PKIoverheid-certificaten voor het ondertekenen en beveiligen van communicatie. Het certificaat dgp2.procesinfrastructuur.nl wordt binnenkort op de productieomgeving vervangen, omdat de geldigheidstermijn van het huidige certificaat verloopt

Planning

Deze wijziging zal plaatsvinden op dinsdag 24 mei 2022 tijdens een extra onderhoudswindow vanaf 18:00 uur.

Wat moet u doen?

U moet zelf actie ondernemen als uw software het nieuwe eindcertificaat niet automatisch vertrouwt. Uw software zal in dat geval moeten worden aangepast, zodat het nieuwe eindcertificaat wordt vertrouwd. Neemt u bij vragen over deze aanpassing aan uw software contact op met uw softwareleverancier.

Het betreft dit endpoint van Digipoort: dgp2.procesinfrastructuur.nl

Dit endpoint wordt onder andere gebruikt voor het aanleveren van berichten aan Digipoort en het afleveren van bestellingen aan leveranciers  door Digipoort via het WUS koppelvlak.

Download het certificaat

Het certificaat is nu beschikbaar: dgp2.procesinfrastructuur.nl

Gerelateerde dienst(en)