Main content

Logius heeft de broncode van de DigiD app gepubliceerd. Iedereen kan nu de code van de app bekijken. De publicatie is in lijn met het kabinetsbeleid om een transparante overheid te bevorderen. Het gebruik van DigiD blijft voor iedereen veilig en betrouwbaar.

Logius werkt actief maar beheerst aan het vrijgeven van broncode. Na een Woo-verzoek is Logius gestart met onderzoek naar de publicatie van DigiD. In een open proces met de indiener van het Woo-verzoek heeft Logius bekeken hoe de DigiD app verantwoord kan worden vrijgegeven. De broncode van de DigiD app wordt nu gepubliceerd als een momentopname, een ‘foto’ van de broncode op een bepaald moment in de tijd. In een volgende fase wordt onderzocht of ook de DigiD software die bij Logius draait kan worden vrijgegeven.

Transparantie en vertrouwen

Transparantie en veiligheid zijn belangrijke waarden van de digitale overheid, zoals benoemd in de Werkagenda Digitalisering van staatssecretaris Van Huffelen. Dit geldt ook voor software die de overheid ontwikkelt. Publicatie van de broncode draagt bij aan deze transparantie. De software van Logius moet veilig en betrouwbaar blijven werken. Daarom volgt Logius bij de publicatie van broncode een zorgvuldige aanpak.

GitHub

De broncode is te vinden op https://github.com/MinBZK/woo-besluit-broncode-digid-app.

Gerelateerde dienst(en)