Main content

Afgelopen week sloot Logius de 258e gemeente in Nederland aan op de nieuwe dienst Berichten over uw Buurt. Een mijlpaal, want er zijn nu ook meer dan 6 miljoen abonnees. De nieuwe dienst zorgt ervoor dat mensen makkelijker op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in onze leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan berichten over een verbouwing bij de buren of het kappen van een boom in de straat. 

Makkelijk op de hoogte

Iedereen die 25 jaar of ouder is, in Nederland woont en een MijnOverheid-account met geverifieerd e-mailadres heeft, ontvangt automatisch de Berichten over uw Buurt e-mails. Dat de abonnees graag op de hoogte worden gehouden is wel duidelijk: Op dit moment opent ongeveer 8% van het huidige aantal abonnees één keer per week een bekendmaking op de website zoek.officielebekendmakingen.nl. Sinds de start van de nieuwe dienst (in het najaar van 2023) heeft slechts een kleine 2% van de mensen zich afgemeld. Dat afmelden werkt op dezelfde manier als bij een nieuwsbrief, onderaan elke e-mail staat een afmeldlink. 

Landelijke samenwerking

Berichten over uw Buurt is gemaakt door Logius in nauwe samenwerking met het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en alle 342 gemeenten in Nederland. Na een uitgebreide voorbereidingsperiode, verloopt het aansluiten van gemeenten nu in rap tempo. Vrijdag 21 juni 2024 zijn de laatste gemeenten aan de beurt.

Bij de ontwikkeling van deze unieke dienst kwam veel kijken. Als u daar meer over wilt weten, lees dan: '8 miljoen mensen krijgen binnenkort handige informatie door deze dienst'.

Gerelateerde dienst(en)