Main content

‘Ik stond laatst in de tram en hoorde reizigers praten over een verleende vergunning voor een straatfeest in de buurt. Dat is precies waar Berichten over uw Buurt over gaat. De overheid die inwoners van Nederland actiever en transparanter informeert’, vertelt Marieke trots.

Marieke is implementatiemanager bij KOOP dat onderdeel is van Logius en heeft zich de afgelopen tijd beziggehouden met de ontwikkeling van deze nieuwe dienst. Mensen die een e-mailadres hebben opgegeven in MijnOverheid ontvangen e-mails om ze te wijzen op bekendmakingen over hun directe leefomgeving. ‘Binnen Logius zijn daar zeven teams mee bezig.’

Stap voor stap

De uitrol van Berichten over uw Buurt gaat stapsgewijs. Gemeente voor gemeente wordt aangesloten. ‘En dat is echt nodig, zeker in het begin, want dan heb je nog geen ervaring opgebouwd en weet je nog niet wat mensen ervan vinden. ', geeft Sander aan. Hij is projectmanager en een echte verbinder van de verschillende teams. ‘Dankzij de gefaseerde uitrol kunnen gemeenten ook van elkaar leren’, gaat Marieke verder. ‘De gemeenten die het eerst aan de buurt waren, zijn persoonlijk benaderd om alles in goede banen te leiden. Nu zitten we in een fase dat we vooral contact hebben met de grotere steden.’

Hele keten betrokken

Dus vooral gemeenten zijn belangrijke stakeholders, omdat zij de meeste berichten publiceren die in de e-mails van Berichten over uw Buurt staan. ‘Maar de hele keten moet worden betrokken’, zegt Sander. ‘De BRP bijvoorbeeld, want het systeem moet wel je nieuwe adres weten als je bent verhuisd. Daarnaast zijn ook organisaties zoals de VNG, de provincies en waterschappen betrokken.’

Nauwe samenwerking met gemeenten

Om inwoners duidelijk en uniform in te lichten dat ze binnenkort mails over de bekendmakingen gaan ontvangen, is een handige toolkit ontwikkeld. Hierin zit onder andere een voorlichtingsvideo, afbeeldingen, handige teksten en voorbeelden van andere gemeenten. ‘Want het is uiteindelijk aan de gemeenten om de inwoners te informeren,’ zegt Marieke.

Mooie resultaten 

‘Mensen willen graag weten wat er gaat gebeuren met die ene leegstaande winkel in de straat of wat er gaat gebeuren met het pleintje op de hoek. En uit de praktijk blijkt dat ook. We zien vooralsnog weinig afmeldingen en mensen openen de berichten daadwerkelijk’, aldus Marieke en Sander. Ook het aantal binnengekomen vragen stelt gerust. ‘Vooraf hebben we met onze helpdesk gekeken naar de vragen die binnen zouden kunnen komen en ook flink opgeschaald qua bezetting, zodat eventuele vragen van burgers snel beantwoord konden worden. Ook dat valt tot nu toe reuze mee.’