Main content

Veel afstemmen met experts binnen en buiten de organisatie. En zorgen voor de juiste inzet van leveranciers om een optimale dienstverlening van Logius mogelijk te maken. Daar komt Rogers rol als sourcing manager in het kort op neer. Een baan waar hij heel enthousiast over is. Waarom? Dat legt hij graag uit.

IT-producten die ertoe doen

“Werken bij Logius is iets waar je met trots over kunt vertellen. Om te beginnen omdat we hoogwaardige producten ontwikkelen en beheren. Denk aan DigiD, MijnOverheid, Digipoort en andere toepassingen die heel zichtbaar zijn in de digitale samenleving. Als sourcing manager speel ik daarbij een belangrijke rol. Ik zorg voor de juiste inzet van leveranciers. Zo vorm ik een strategie voor de ongeveer tachtig belangrijkste contracten. Dat betekent veel afstemmen met stakeholders, experts en onze samenwerkingspartners binnen de Rijksoverheid.”

Skills aanscherpen

“In deze baan kan ik mijn expertise op sourcing- en inkoopgebied volop kwijt. Ook is het van belang dat ik me goed inleef in allerlei disciplines op IT-gebied. Dat ik graag netwerk komt ook goed van pas. Het mooie van Logius is dat je niet meteen alles hoeft te kunnen. Je krijgt alle kansen om je te ontwikkelen en je skills aan te scherpen. Verder vind ik het prettig dat je veel kunt leren van collega’s op je eigen of andere terreinen. Zo zijn er regelmatig kennissessies, waar ik ook zelf mijn bijdrage aan lever.”

Dynamiek en innovatie

“Bij Logius proef je ook continu van de nieuwste innovaties. We zijn een dynamisch bedrijf en er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen. Dat maakt mijn werk heel uitdagend. Natuurlijk ervaar ik ook wel eens de druk die er staat op wat we moeten doen. Gelukkig is stabiel en vastomlijnd werk niks voor mij. Ik hou ervan dat het nooit saai is.”

Roger Gerardts

Roger Gerardts

Sourcing Manager bij Logius

Ook werken bij Logius?