Main content

Net zoals op een echte snelweg vinden er op de digitale snelweg noodsituaties plaats. Systemen zijn onbereikbaar, websites liggen plat. Ook Logius heeft daar mee te maken. Goed crisismanagement zorgt ervoor dat in zo’n situatie iedereen precies weet wat hij of zij moet doen. Curtly, Viangelo en Frank zijn onlangs gevraagd om naar Curaçao te komen om hun kennis te delen hoe Logius deze situaties voorbereid en aanpakt.

Het verzoek om naar Curaçao te komen kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Lesley Fer is directeur van de directie Risicobeheersing en Rampenbeleid op Curaçao. ‘Ik ben de nationale crisiscoördinator, dat is zo geregeld vanuit de wet. Daardoor ben ik vanzelfsprekend veel bezig met crises. Oefenen, analyseren, evalueren. In het Caribische deel van het Koninkrijk zijn wij bekend met rampen en hoe we daarmee om moeten gaan, maar we krijgen steeds meer te maken met cyberdreigingen. Wij wilden op dat gebied onze blik verbreden en nieuwe belangrijke inzichten krijgen. We hebben deze behoefte uitgesproken naar het ministerie van BZK en omdat we daar zo nauw mee samenwerken wisten ze goed waar wij naar op zoek waren. Zo kwamen we bij Logius uit.’

Calamiteitenorganisatie bij Logius

‘Bij Logius is een calamiteitenorganisatie ingericht; een team dat door de hele organisatie zit. Stel dat een systeem uitvalt waardoor burgers niet meer kunnen inloggen, dan komt de calamiteitenorganisatie in actie. Alle collega’s in dit team hebben meegedaan aan een programma waarin ze trainingen hebben gevolgd en oefenprogramma’s hebben gedraaid’ geeft Curtly (adviseur crisismanagement) aan. ‘In totaal bestaat het team uit zo’n 26 collega’s die door de hele organisatie zitten en piketdiensten draaien. Hierdoor zijn er altijd mensen 24/7 beschikbaar.’ Frank is senior adviseur en product owner crisismanagement en heeft ook de nodige ervaring. ‘In Nederland hebben we heel erg de neiging om te overleggen en te polderen, maar tijdens een crisis moet je dat juist niet doen! Je hebt een duidelijke lijn nodig. Het moet voor de hele organisatie duidelijk zijn. Dit is er aan de hand, dus dit moet er nu gebeuren.’

Viangelo geeft de cyber awareness training

Behoefte van de groep

‘Uiteindelijk hebben Curtly, Viangelo en Frank in Curaçao zo’n 60 mensen getraind, verdeeld over 5 groepen. Er zouden zelfs ministers bij zitten, maar die waren jammer genoeg op het laatste moment verhinderd. Maar het geeft wel de breedte van de groep aan’ vertelt Lesley. De training was zo ingericht dat er bij elke sessie gekeken kon worden naar de behoefte van de groep. ‘Ze kwamen niet om te vertellen hoe het werk gedaan moest worden, dat wisten de deelnemers al. Het zijn allemaal experts, die hun kennis en expertise ook in andere landen zoals Nederland hebben opgedaan, en naar de lokale context wisten om te bouwen. Maar de collega’s van Logius kwamen ervaringen delen en de aanwezige kennis verder verruimen, vooral op het gebied van digitale calamiteiten.’

Huiswerk geven en krijgen

‘We hadden de training zo voorbereid dat we er echt maatwerk van konden maken. Dat betekende dat we niet alleen huiswerk meegaven, maar zelf ook kregen’ vertelt Frank. ‘We maakten echt lange dagen, doordat we elke avond aan het sleutelen waren aan het programma voor de volgende dag. En wat Lesley zegt klopt, we hadden te maken met experts. Daardoor hebben ook wij veel geleerd. Die wisselwerking was erg mooi om mee te maken.’

Toekomst

Is het dan nu afgerond? ‘De deelnemers zullen er nu mee aan de slag moeten. Het is de bedoeling dat zij weer andere mensen gaan opleiden. Vervolgens zullen we moeten gaan kijken wat de nieuwe kennisbehoefte is en wat de vervolgstappen dan zijn. Onze blik is in ieder geval verbreed en onze kennis flink verruimd. Dus missie geslaagd’ geeft Lesley glimlachend aan.

De eerste groep “Crisismanagement – beginners” bij de certificaatuitrijking