Main content

Ze zijn het vanuit hun rollen lang niet altijd eens. Toch willen jurist Elske Derks, chief information security officer Theo van Diepen en product owner Mike Nicolaes van Logius hetzelfde: veiligheid én gemak voor de eindgebruiker.

Privacy

Wie denkt aan het maken van klantvriendelijke producten, denkt aan testen. Je kunt onderzoeken of je klant begrijpt wat hij moet doen, bijvoorbeeld bij het inloggen met DigiD, en zo nodig aanpassingen doen. Mike: ‘Testen doen we zeker! Niet door data te verzamelen terwijl mensen de site gebruiken, dat mag weer niet van de wet. Maar we doen wel tests in usability labs met kleine groepen gebruikers, die dan echt met camera’s op zich gericht door de site gaan. Dat is heel interessant om te zien.’

Goede afloop

Om een product vervolgens zo veilig én klantvriendelijk mogelijk te maken, is overleg nodig. Theo: ‘Mijn belangrijkste argument is altijd dat veiligheid een onderdeel van ons product is. Onze dienstverlening is voor onze afnemers juist een maatregel die je in kunt zetten om de veiligheid te vergroten! Daarom doen we geen concessies als het niet verantwoord is.’ Dat ziet Mike als product owner natuurlijk ook: ‘We komen er altijd wel uit. En gelukkig kunnen we veel uitleggen aan de gebruiker, hoewel we ook daar weer regelmatig overleg over voeren. Want uitleg in een tekst mag niet te ingewikkeld zijn, en een animatie moet precies kloppen. Dat is weer een vak apart.’