Main content

In het Instellingsbesluit Sturing Digitale Overheid dat geldt sinds 19 juli 2022 wordt de besturing van de digitale overheid beschreven. Het besluit is onder andere gebaseerd op deze uitgangspunten:

  • het functioneren van de overheid wordt steeds meer bepaald door digitalisering
  • de beleidsmatige vraagstukken van de digitale overheid kunnen alleen worden opgelost als zij gezamenlijk geagendeerd worden en digitaliseringsambities gezamenlijk worden opgepakt
  • de randvoorwaarden en samenwerking voor een overheidsbrede agenda voor het digitaliseren van het openbaar bestuur vragen om de juiste overlegstructuur

Logius beheert diverse stelsels, standaarden en voorzieningen die onderdeel zijn van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). De  GDI zelf maakt weer onderdeel uit van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Digitale Overheid (MIDO). Daarin werken Rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en private dienstverleners met een publieke taak als 1 overheid samen.

Meer weten

Lees verder op digitaleoverheid.nl/mido

Contact en ondersteuning

Zoekt u contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.