Main content

Logius is onderverdeeld in zes bedrijfsonderdelen. Dit zijn de directies:

 • Productiehuis
 • Strategie & Regie
 • Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaardisatie
 • Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling
 • Security & Compliance Office
 • KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties)
  • KOOP wordt hierbij gezien als een zelfstandig onderdeel binnen Logius.

Directieteam van Logius

 • Bert Voorbraak - Algemeen directeur
 • Winfried de Valk - Directeur Productiehuis
 • Guido Gihaux - Waarnemend directeur Strategie & Regie
 • Michel van Loon –  Waarnemend directeur Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaardisatie
 • Danielle van der Winden - Directeur Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling
 • Chief Information Officer (CIO)
 • Bas van Staalduinen - Algemeen manager KOOP
 • Lennard Torbijn - Secretaris Logius

Directies

Bekijk hieronder een toelichting per onderdeel.

Productiehuis

Het doel van het Productiehuis is om de Logius-oplossingen (inclusief infrastructuur) te beheren en door te ontwikkelen binnen de afgesproken serviceniveaus, budgetten en regelgeving. Ook levert de directie Productiehuis de capaciteit en structuur om bestaande en nieuwe diensten en producten zodanig te ontwikkelen dat het afgestemde portfolio kan worden waargemaakt.

Het Productiehuis kent vijf zogenaamde Agile Release Treinen (ART's):

 • Authenticatie & Machtigen
 • Gegevens & Berichten
 • Berichtenverkeer
 • Gegevensgebruik
 • Platform & Connectiviteit

Strategie & Regie (S&R)

Strategie & Regie zorgt ervoor dat Logius weet wat er speelt in de samenleving, bij onze gebruikers, klanten en opdrachtgevers. We vertalen deze informatie naar een heldere organisatiekoers, ondersteund met data en analyse, zoeken verbinding met de andere directies én zorgen er zo samen voor dat Logius producten en diensten realiseert die waarde toevoegen voor iedereen.

Strategie & Regie bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Advies & Communicatie
 • Klantcontactcentrum
 • Portfolio-ontwikkeling
 • Data & Analyse

Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaardisatie (PSS)

De Directie Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaarden (PSS) is een recent opgerichte directie die zorgdraagt voor de leveringsbetrouwbaarheid van programma’s en epics en hiervoor de verbinding legt met relevante stakeholders.  

We maken de digitale dienstverlening aan burgers veilig, herkenbaar en makkelijk door het gebruik van uniforme standaarden en stelsels. Hierover maken we als organisaties met een publieke taak sectoroverschrijdende afspraken. De directie PSS heeft een stevige regierol op het gebied van stelselontwikkeling, stelselbeheer en standaarden, het maken en actualiseren van die afspraken en het organiseren van de publiek-private samenwerking.

PSS bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Programma-Epics
 • Stelselregie
 • Standaarden
 • Bureau Forum Standaardisatie

Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling (B&O)

De directie Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling heeft een kaderstellende, adviserende, toetsende en ondersteunende functie binnen de organisatie.

Deze directie bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Inkoop, contractmanagement en juridische zaken
 • HR & Organisatie
 • Control en Financiën
 • Informatievoorzieningen

Security & Compliance Office (S&C)

Het Security & Compliance Office ziet toe op het waarborgen van de digitale veiligheid binnen Logius en op het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Om beschermd en weerbaar te zijn tegen digitale aanvallen, is het nodig om zicht en grip te hebben op de digitale infrastructuur binnen Logius en op alles wat daarbinnen gebeurt. Ook waarborgen we de interne en externe compliance en (informatie)veiligheid van wat de organisatie maakt.

Het Security & Compliance Office bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Security Operations Center
 • Compliance & Crisismanagement

KOOP

Dit is de digitale uitgever van de overheid en de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie op het gebied van wet- en regelgeving voor burgers, bedrijven en (de)centrale overheden. 


KOOP kent vijf waardestromen:

 • Wetgeving in wording
 • Officiële publicaties
 • Consolidatie
 • Integrale ontsluiting overheidsinformatie
 • Publicatie en integratie uitvoeringscontent

De afdelingen van B&O, S&R, S&C en PSS vormen samen de zesde Agile Release Trein [ART] 4Logius. KOOP krijgt in onderstaande overzicht ook een plek.