Main content

Logius is onderverdeeld in drie bedrijfsonderdelen. Dit zijn de directies Productiehuis, Strategie & Regie, en Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling.

Bekijk hieronder een toelichting per directie.

  Productiehuis

  Het doel van het Productiehuis is om de Logius-oplossingen (inclusief infrastructuur) te beheren en door te ontwikkelen binnen de afgesproken serviceniveaus, budgetten en regelgeving. Ook levert de directie Productiehuis de capaciteit en structuur om bestaande en nieuwe diensten en producten zodanig te ontwikkelen dat het afgestemde portfolio kan worden waargemaakt.

  Het Productiehuis kent vier zogenaamde Agile Release treinen (ART's):

  • Authenticatie & Machtigen
  • Gegevens en Berichten
  • Gegevensuitwisseling
  • Platform & Connectiviteit

  Strategie & Regie

  Strategie & Regie zorgt ervoor dat Logius weet wat er speelt in de samenleving, bij onze gebruikers, klanten en opdrachtgevers. We vertalen deze informatie in een  heldere organisatiekoers, zoeken verbinding met de andere directies én zorgen er zo samen voor dat Logius producten en diensten realiseert die waarde toevoegen voor iedereen. Strategie & Regie bestaat uit de volgende afdelingen:

  • Advies & Communicatie
  • Klantcontactcentrum
  • Portfolio-ontwikkeling
  • Programma Epics
  • Stelsels & Standaarden
  • Bureau Forum Standaardisatie

  Bedrijfsvoering & Organisatieontwikkeling

  De directie Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling heeft een kaderstellende, adviserende, toetsende en ondersteunende functie binnen de organisatie. Deze directie bestaat uit de volgende afdelingen:

  • Juridische zaken, Inkoop en Contractmanagement
  • HR & Organisatie
  • Control, Financiën en Informatievoorziening
  • Veiligheid

  De afdelingen van B&O en S&R vormen samen de vijfde Agile Release Trein [ART] 4Logius