Main content

Logius levert betrouwbare diensten, waarvan de beschikbaarheid bijna altijd tegen de 100% aan ligt. Hierachter gaat een wereld schuil die velen buiten de organisatie nauwelijks kennen. Een wereld vol computers, kabels, netwerken en software. Maak kennis met het fundament onder de dienstverlening van Logius.

Een digitale samenleving

Als samenleving worden we steeds afhankelijker van digitale diensten. We vertrouwen er blindelings op dat al die diensten werken en dat onze gegevens veilig en betrouwbaar worden bewaard en uitgewisseld. Maar dat gaat niet vanzelf. We werken bij Logius doorlopend aan het in de lucht houden van onze dienstverlening, zodat burgers, bedrijven en overheden zaken met elkaar kunnen doen. Het IT-fundament heeft daarin een centrale rol.

Hoe het werkt

Het IT-Fundament bestaat uit verschillende lagen: uit datacenters, een infrastructuur en een ontwikkel- en beheerplatform. Alle voorzieningen van Logius draaien op deze lagen of verhuizen hier naartoe. DigiD, MijnOverheid, DigiPoort enzovoorts.

Veel bedrijven en andere overheidsorganisaties zijn afhankelijk van deze voorzieningen. Of het nu gaat om het regelen van zorgverzekering of pensioen, het doen van een belastingaangifte of het aanvragen van een vergunning bij de gemeente; DigiD moet blijven werken om deze diensten mogelijk te maken. Maar denk ook aan de jaarlijkse belastingaangifte, waarin de Belastingdienst alvast de meeste persoonlijke gegevens voor iedereen klaarzet. De dienstverlening van deze organisaties is mede afhankelijk van het IT-fundament van Logius.

IT-fundament

We leggen elke laag uit het fundament uit.

Datacenters

Logius gebruikt Nederlandse datacenters. Dit zijn speciale gebouwen, vol computers, servers en kabels. Op die computers wordt alle informatie opgeslagen en beheerd. Ze moeten dus altijd beschikbaar zijn. Deze servers worden voortdurend gemonitord en waar nodig wordt capaciteit geautomatiseerd bij- of afgeschaald. We gebruiken Nederlandse datacenters omdat we zo onze kennis en informatie binnen ons eigen land houden. Dat is veiliger en werkt sneller.

Infrastructuur

De servers (computers) in de datacenters zijn onderdeel van een speciaal netwerk. Dit is onze infrastructuur. 

Omdat Logius in het hart van de digitale overheid werkt, staan we in verbinding met minstens duizend organisaties. Of het nou gaat om publieke dienstverleners of private leveranciers, onze systemen zijn vaak letterlijk aan elkaar gekoppeld. Dat betekent dat er veel onderlinge afhankelijkheden zijn. Het managen van die afhankelijkheden hoort bij ons werk, zodat er geen ‘mismatches’ ontstaan. Dit vraagt om constante afstemming met onze omgeving.

Ook verbeteren we voortdurend de prestaties en de beveiliging van onze infrastructuur. We lossen fouten op en updaten de software. Oude software ruimen we regelmatig op; een precair werkje omdat veel met elkaar verweven is.

Ontwikkel- en beheerplatform

Een belangrijk onderdeel dat gebruik maakt van de infrastructuur is het Logius ontwikkel- en beheerplatform. Die bestaat uit verschillende werkomgevingen. Ontwikkelaars en architecten van Logius en van andere organisaties kunnen via deze ruimtes makkelijk samenwerken aan het maken van nieuwe voorzieningen en het onderhouden van de bestaande. Datgene wat mensen die zakendoen met de overheid zien op hun computer, tablet of telefoon, draait vanuit dit platform.

Beheer en doorontwikkeling

Logius werkt niet zelfstandig aan het IT-Fundament maar zet ook marktpartijen en andere overheidsorganisaties in. Je komt dan in een wereld van afspraken en contracten terecht. Voordat marktpartijen ingezet mogen worden moet Logius aanbestedingsprocedures doorlopen. 

Voor het IT-Fundament heeft Logius contracten over netwerken, internetgebruik, ‘housing’ (overheidsdatacenters) en ‘hosting’ (gehuurde systemen). Logius heeft ook contracten voor het beheren en ontwikkelen van de voorzieningen die gebruik maken van het IT-Fundament. Inkoop, contractmanagement en juridische zaken is dus een onmisbare en constante klus die de Logius dienstverlening mogelijk maakt.

Hoe de toekomst eruitziet

In de komende jaren gaat Logius meer werken met herbruikbare componenten en schaalbare cloudoplossingen. Hierdoor wordt de organisatie flexibeler. We kunnen werk sneller en makkelijker afstemmen op de wens vanuit beleid en afnemers van onze dienstverlening, zoals de Belastingdienst of gemeenten. Bovendien kunnen we dan sneller inspelen op maatschappelijke vraagstukken.

Herbruikbare componenten gaan ons ook helpen bij zogenoemde ‘verservicing’. Dat betekent dat teams niet langer één grote dienst ontwikkelen en onderhouden, maar aan kleinere stukjes dienstverlening werken. Aan kleine ‘services’ die door meerdere diensten en teams gebruikt worden. We gaan dus een stuk effectiever werken.   

Om alles mogelijk te maken en de continuïteit van de huidige diensten te kunnen blijven garanderen werkt Logius aan een nieuwe infrastructuur en een nieuw ontwikkel- en beheerplatform. De hele dienstverlening van Logius wordt op de achtergrond overgezet naar die nieuwe infrastructuur. Daarna kan het landen op het nieuwe ontwikkel- en beheerplatform. Die overplaatsingen noemen we migraties.

Opbouw en migraties

In april 2022 werd een migratiepauze genomen omdat de nieuwe infrastructuur nog niet aan alle eisen voldeed voor een veilige en soepele migratie van onze diensten. Inmiddels kan dat weer wel.

De migraties van diensten naar de nieuwe infrastructuur vinden stapsgewijs plaats. We doen dit in overleg met afnemers. Tijdens het proces houden we de huidige infrastructuur ook nog draaiende. Zo kunnen we de continuïteit van onze diensten garanderen.

Alle migraties vinden op de achtergrond plaats. Iedereen kan ondertussen altijd en overal zaken met de overheid blijven regelen, omdat alle producten en diensten van Logius continu beschikbaar en veilig zijn.