Main content

2019 was een spannend jaar voor Logius en voor iedereen met wie we samenwerkten. Organisatiebreed overstappen naar een SAFe Agile-werkwijze was een flinke uitdaging. Maar het is ons gelukt door in overleg met onze stakeholders en onze leveranciers ons werk te plannen, blijven we steeds waarde toevoegen voor alle burgers en bedrijven in Nederland. Dat plannen doen we transparant tijdens de PI of Program Increment planning. Waar steeds meer mensen zich bij aansluiten.

We spreken elkaar over de op te leveren producten en diensten. Wat is mogelijk en wat niet. En hoe brengen we de belangen van continuïteit, gebruikers, veiligheid en de wet samen tot een optimale dienstverlening. En dat doen we niet alleen met onze Logius-medewerkers. Ook onze stakeholders en leveranciers zijn steeds meer overtuigd dat deze manier van werken de juiste stap is om de digitale overheid te ontwikkelen die werkt voor iedereen.

En dat deze inspanning zich terugbetaalt, is zichtbaar in ons jaarverslag. Zo hebben we de pilot moeders die met hun eigen DigiD kunnen inloggen op het dossier van hun zieke kind. Succesvolle DigiToegankelijkheid roadshows. Heel belangrijk zodat iedereen op de digitale overheid kan werken. Alle grote Nederlandse overheidsorganisaties zijn aangesloten op eIDAS, zodat burgers met een Europees inlogmiddel online zaken kunnen doen in Nederland En zo willen we natuurlijk doorgaan.

Ik wens u veel plezier met het lezen van ons jaarverslag.

- Yvonne van der Brugge-Wolring