Main content

Op vakantie naar het buitenland. Wat mag je dan niet vergeten? Je paspoort. Hiermee identificeer je je bij de grens. Digitaal was dat een ander verhaal. DigiD kon je bijvoorbeeld alleen in Nederland gebruiken. Met de komst van eIDAS is dat veranderd.

eIDAS is een Europese verordening en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om met DigiD in te loggen bij de Belgische belastingdienst. Steeds meer landen van de Europese Economische Ruimte (EER) sluiten zich aan, waardoor je ook digitaal je overheidszaken kunt regelen buiten Nederland. Dat het nog niet geregeld is voor alle Europese landen, heeft te maken met strenge veiligheidseisen. ‘Buitenlandse overheden willen natuurlijk zeker weten dat als iemand inlogt met DigiD, dat dat ook echt die persoon is’, benadrukt Ka-Kin Fung, coördinator eIDAS bij Logius. ‘Dus voordat een land kan meedoen, vindt er een heel traject plaats. Dan wordt er onder andere gekeken naar de veiligheidseisen, hoe de techniek in elkaar zit en hoe de online identiteit wordt uitgegeven. Het hele proces duurt in totaal ongeveer 2 jaar. Logius en de RvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) spelen hierbij een belangrijke rol voor Nederland. Logius is vooral betrokken bij het erkenningstraject, RvIG bij de uiteindelijke aansluiting.’

Een inlogmiddel erkennen

Als een land hun nationale inlogmiddel Europees wil laten erkennen, dan begint het allemaal met het aanleveren van een hele set aan documenten. Hiermee laat een land zien dat het voldoet aan de strenge eisen. Vervolgens wordt er een team gevormd van experts van andere lidstaten die zich vrijwillig aanmelden voor de peer review. ‘Dit is een kwaliteitsbeoordeling waarbij op 3 hoofdonderwerpen getoetst wordt. Hoe vraag je het inlogmiddel aan als burger, hoe wordt iemands identiteit vastgesteld en er wordt gekeken naar managementorganisatie’, legt Noortje Schot, secretaris eIDAS bij Logius, uit.

Vertrouwen in elkaar

Naast de drie vragenrondes vindt er ook vaak een fysiek bezoek plaats. Een hele delegatie komt langs om te bekijken hoe het allemaal echt in elkaar zit. ‘Hoewel de documentatie leidend is, is het ook belangrijk dat men vertrouwen heeft in elkaar. Daar helpt zo’n bezoek enorm bij’, geeft Noortje aan. Voor de mensen die aan deze casus werken, is dat het moment om bepaalde vragen te stellen of juist om advies te geven. Is er eenmaal een positief oordeel gekomen, dan heeft een land nog een jaar de tijd om de aansluiting technisch gereed te maken. ‘Het is namelijk niet zo dat als een land groen licht heeft gekregen, ze alleen nog maar op een knopje hoeven te drukken. Er moet dan technisch nog een hoop gedaan worden,’ vult Ka-Kin aan. Zo is het ook met DigiD gegaan. Daardoor is sinds mei 2022 inloggen met DigiD in Europa mogelijk. Europees inloggen met eHerkenning is zelfs al sinds september 2021 mogelijk.

Uiteraard accepteert de Nederlandse overheid ook Europese erkende inlogmiddelen. Burgers uit de meeste Europese landen kunnen het eigen inlogmiddel inmiddels gebruiken in Nederland. “Ook dat is ons werk”, zegt Ka-Kin. “Ben je nieuwsgierig welke landen dit zijn, klik dan eens bij het inloggen niet op DigiD maar op Inloggen met een Europees erkend inlogmiddel (zie afbeelding hieronder). Je krijgt dan een mooi overzicht met vlaggen”.